Prodané .cz domény 11. – 17. ?ervence 2022

404m.com, 17. července 2022 ve 22:57:26, 7x přečteno

Po m?síci a p?l tu máme alespo? trochu v?tší prodej. Na dAukce se vydražila doména fajnrocktv.cz za 5,5K CZK. Doména prozatím nebyla p?evedena na nového majitele.

Historie domény sahá do roku 2012, kdy na ní vzniklo online radio. To zde bylo až do roku 2018, pak už se místo webu objevovala jen chyba Not Found. Na doménu vede celkem 3269 zp?tných odkaz? z 85 domén. N?které jsou celkem slušné. To bude asi d?vod vyšší ceny.

Tento týden jsem se v?noval hlavn? práci a rodin?, takže na psaná moc ?asu nebylo. K tématu investování jsem mé post?ehy sepsal v ?lánku Investování – souhrn myšlenek týden 28/2022.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 17. – 23. ledna 2022

Nejdražší prodanou doménou se stala muvi.cz, která se na dAukce vydražila za 2.623 CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Na…

Prodané .cz domény 10. – 17. dubna 2022

Tento týden máme po delší dob? jeden v?tší prodej na dAukce. Doména maxitip.cz se po 29 p?íhozech prodala za 7K CZK. Vypadá WHOIS to vypadá,…

Prodané .cz domény 11. prosince – 17. ledna

Zatím to vypadá, že se trh s .cz doménami jen rozjíždí. A?koliv byl tento týden lepší než minulý, meta 20K CZK nebyla prozatím dosažena.…


Komentáře

(nezobrazuje se)