Prodané .cz domény 1. – 7. ?ervence

404m.com, 8. července 2019 ve 01:29:19, 6x přečteno

Nejdražší prodanou .cz doménou byla tento týden livetherm.cz.  Po 27 p?íhozech se její cena vyšplhala na 3,8K CZK. Vypadá to, že majitel (Betonove stavby Group s.r.o.) jí nechal expirovat a pak si jí znovu koupil v aukci na dAukce. Alespo? to tak vypadá podle p?vodního obsahu na archive.org a sou?asném kontaktu ve whois. Livetherm je ozna?ení pro produktovou ?adu zdiva. Jedná se o tvárnici s r?znou výplní. M?že obsahovat nap?íklad tepeln? izola?ní vrstvu, akustickou vrstvu pro odhlu?n?ní, armovací železo atd. Celkem chyt?e vymyšlené. V každém p?ípad? to vypadá že o doménu p?išli nedopat?ením, a tak neponechali nic náhod? a nechali si jí odchytit.

Až do pond?lí máte možnost nabídnout vaše .cz domény na prodej, prost?ednictvím komentá?? pod ?lánkem Vaše .cz domény na prodej LXXXVI.. Tentokrát je to bez omezení ceny ;)

Co se týká dalších ?lánk? o doménách, tak ICANN schválil neomezené zdražování .org domén a tentokrát narazil na odpor hlavn? neziskových organizací, které tvrdí že peníze by m?li jít pot?ebným a ne spole?nosti, která vyd?lává. Njn domény se zdražují všude. Škoda že není více registr? u každé ccTLD/gTLD, které by mezi sebou mohli soupe?it nap?íklad i tou cenou.

Pokud sledujete Ultimátní test webhosting?, tak v pond?lí jsem vydal první m?sí?ní shrnutí Ultimátní test webhosting? – ?erven 2019. Dozvíte se v n?m jak náro?né je n?kde nainstalovat WordPress anebo kdo (ne)splnil deklarovanou m?sí?ní dostupnost.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 3. – 9. zá?í 2018

Dneska tu máme po delší dob? op?t jeden soukromý prodej. Lukáš se pod minulým p?ehledem prodaných .cz domén pochlubil, že si po?ídil…

Prodané .cz domény 28. ledna – 3. února 2019

Na konec ledna p?ibyl ješt? jeden hezký prodej na dAukce. Doména imdb.cz se prodala za 10.090 CZK. Jedná se prozatím o druhou nejdražší…

Prodané .cz domény 1. – 7. února

Nejdražší doménou tohoto týdne je dpujcky.cz za 3K CZK. Doposud nebyla p?evedena na nového majitele. Na domén? byl od konce roku 2007…


Komentáře

(nezobrazuje se)