Post?ehy z investování a stín blížící se ekonomické krize

404m.com, 27. prosince 2018 ve 16:20:50, 4x přečteno
Post?ehy z investování a stín blížící se ekonomické krize

Koncem roku vždy obíhám banky kv?li dividendám z akcií.  V?tšinou si ?íkám, že za n? nakoupím dárky a n?jaké tradi?ní v?ci, které souvisí s Vánocemi :) Tento rok jsem na dividendách získal nejvíce od od roku 2012, co jsem za?al zkoušet investovat do akcii. Celkem to bylo 11.793,73 CZK ????.

Popravd? jsem se akciím zrovna moc v roce 2018 nev?noval. P?ikoupil jsem jen akcie Moneta (6.4.2018, 118 kus? za 85,15 CZK/kus). Stihl jsem to p?ed ex-date (datum do kdy musíte vlastnit akcie, abyste m?li nárok na dividenda). Zp?tn? se to nezdá až tak zajímavé, ale nekupuji akcie kv?li spekulacím ale jako dlouhodobou investici.

Rok 2018 jsem moc necht?l investovat protože n?jak mám po?ád pocit, že ta dlouho o?ekávána krize už musí být za rohem. P?itom až na pár zpráv nic nenasv?d?ovalo tomu, že by se n?co pomalu m?lo dít. Tedy až do podzimu, to už se objevily první ukazatelé jako je zvyšování úrokových sazeb, což zdraží hypotéky a popravd? posledních n?kolik let na hypotéku dosáhlo p?ekvapiv? hodn? lidí. Není to však n?co ?emu bych do detailu rozum?l. Spíše m? napadlo kolika lidem skon?í p?íští rok fixní úroková sazba a budou muset platit o dost vyšší úroky. P?ed n?kolika lety úrokové sazby ?NB byly velmi nízké.

Je toho trochu víc, ale o tom jsem tento ?lánek psát necht?l. Jak mi to vrtá hlavou, tak jsem samoz?ejm? p?emýšlel jak zm?nit investi?ní strategií a jak velká krize vlastn? m?že p?ijít.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Rok 2010 a budoucnost vyhledávání – Část III. Budoucnost a zrození nového způsobu vyhledávání

Rok 2010 bude pestrý, jako je každý rok v internetovém světě. Nicméně podle mne nedojde k žádné zásadní změně, co se týče…

Dotaz emailem: Co delat s volnym kapitalem?

V poslednim roce casto slychavam ze je dobre mit v dnesni dobe pripraven cash az spadnou trhy, pripadne prijde krize. Co se bavim s lidmi tak vsichni…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio IX.

Ud?lal jsem te? po delší dob? jeden nákup akcií a napadlo m? po delší dob? napsat aktualizaci portfólia. Te? koukám, že poslední Jak jsem…


Komentáře

(nezobrazuje se)