PhpStorm 2020: Jak vypnout otevírání zdrojových soubor? v novém odleh?eném editoru „LightEdit“?

blog.zdenekvecera.cz, 22. dubna 2020 ve 15:49:27, 1x přečteno
PhpStorm 2020: Jak vypnout otevírání zdrojových soubor? v novém odleh?eném editoru „LightEdit“?

Nová verze aplikace PhpStorm 2020.1 p?inesla spoustu vylepšení a také odleh?ený editor nazvaný LightEdit, který slouží pro rychlou úpravu zdrojových soubor?. Editor se sice zobrazí bleskov?, ale chybí mu pluginy, porovnání obsahu a další užite?né nástroje, na které jste zvyklí z plnohodnotného PhpStormu.

Vývojá?i budou LightEdit nadále vylepšovat, pokud vám ale jeho sou?asné funkce nedosta?ují (prakticky nic neumí) nebo nechcete ?ekat, m?žete se vrátit k p?vodnímu chování – otevírání zdrojových soubor? v plnohodnotném PhpStormu.

Pokračování na: blog.zdenekvecera.cz

Související články

Windows 10: Jak vypnout zobrazování nedávno použitých soubor? a používaných složek v Rychlém p?ístupu a v nabídce Start?

Pokud nechcete, aby se v Rychlém p?ístupu a v nabídce Start ve Windows 10 zobrazovaly soubory a složky, se kterými jste nedávno nebo ?asto…

Jak si vedla .eu doména ve 4Q 2019

Záv?r roku 2019 byl pro .eu doménu náro?ný. Z EU pomalu odcházela Velká Británie. Britové drželi ke konci roku 2019 n?co málo p?es 150…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v lednu 2020

„Snažíme se o zodpov?dný p?ístup ke spole?nosti, a chceme minimalizovat naši uhlíkovou stopu. Od ledna 2020 proto využíváme pro napájení…


Komentáře

(nezobrazuje se)