Petice na záchranu .org

404m.com, 22. listopadu 2019 ve 00:46:13, 6x přečteno

Doména .org je první volbou pro organizace a r?zné neziskové projekty. Na Internetu má dlouhou tradici, vždy? pat?ila v?bec k prvním, která se objevila na Internetu (za?azena do DNS v roce 1985). Dnes si jí m?že zaregistrovat kdokoliv. Ovšem jak odborná ve?ejnost, tak i hlavn? starší a zkušen?jší uživatelé k ní p?istupují, jako k n??emu specifickému.  Jinými slovy obsah pro dosp?lé na ní prost? nep?edpokládáte :) I proto se hodn? lidem nelíbí, že se má stát b?žnou komer?ní doménou, jejíž cena bude každým rokem r?st – podobn? jako je tomu nap?íklad u .com.

Aby to nebylo málo, tak doména .org, respektive její provozovatel PIR (Public Interest Registry), bude prodán soukromé spole?nosti Ethos Capital. V sou?asné dob? ješt? pat?í neziskové organizaci Internet Society (ISOC), ale obchod už byl vícemén? dohodnut.

Internet Commerce Associatio (ICA), která zastupuje držitelé domén, poukazuje na to, že p?evedením .org do soukromých rukou se vytratí smysl domény, navíc neziskovky, které ?asto musí obracet každý dolar si budou muset p?iplatit za provoz stránek. ICA už d?íve varovala otev?eným dopisem ICANN, že nemá rušit regulované zvyšování cen .org domén. ICANN je však neposlechl a v ?ervnu rozhodl, že ceny .org domén mohou r?st bez omezení.

Mimochodem v té dob? ješt? nebylo ve?ejn? známo, že ISOC hodlá .org prodat do soukromých rukou. Takže otev?ený dopis ISOC komunit? držitel? .org domén, kde vysv?tluje že ceny nebude zvyšovat bezd?vodn? a že nemají žádný specifický plán zdražovat, te? vyznívá trochu prázdn?.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Možná už víme za kolik se prodala .org

Nezisková organizace Internet Society (ISOC) prodala registr PIR  (Public Interest Registry) a s ním v podstat? i doménu .org. Kupcem je soukromá…

Jak ICANN nakonec zablokoval prodej .org domény

Když se za?alo ve?ejn? mluvit o prodeji domény .org (respektive registru PIR) soukromé spole?nosti Ethos Capital, vypadlo to že na záchranu už…

.biz domény podraží

Po doménách .net, .org a .name bude zdražovat i Neustar Inc. .biz doménu. Cenu zvedne o cca 10% z 7,85 USD na 8,63 USD. .com doména se měla…


Komentáře

(nezobrazuje se)