Pár zajímavých ?ísel o .org doménách

404m.com, 16. října 2015 ve 11:57:00, 9x přečteno

V dnešní dob? se po?ád mluví jen o nTLD a jejich úsp?chu ?i neúsp?chu. Dejme si od nich ale na chvilku pohov a podívejme se na jednu z nejstarších domén v?bec, která tento rok oslavila 30 let své existence.

Doména .org byla spušt?na v roce 1985 spole?n? jako sou?ást velké trojky (.com, .net, .org). P?vodn? byla vyhrazena organizacím, ale toto omezení bylo zrušeno. Registr PIR (Public Interest Registry) se k p?vodní myšlence ud?lat doménu jen pro registrované organizace nedávno vrátil a p?ipravil pro n? .ngo a .ong (bwt. tyto domény za?ínají být z podsv?tí SEO velice sledovány). Jen pro zajímavost první registrovanou .org doménou byla mitre.org. Mitre corporation je nezisková organizace zbývající se vývojem technologii. O dalších zajímavých spole?nostech, které se rozhodli vsadit na doménu .org, se dozvíte na stránkách happy30th.org.

Není žádným tajemstvím, že doména .org pat?ila spole?n? s .gov a .edu mezi nejd?v?ryhodn?jší domény. Asi by tak nikoho nep?ekvapilo, že u Google pat?ila mezi ty oblíben?jší, zatímco t?eba .info, kv?li ?astému špatnému obsahu, mezi ?ekn?me mén? oblíbené. Google však za historií domén ud?lal tlustou ?áru a už se ke všem *ehm* chová stejn? *ehm^2*.

I tak je zvlášt? západním sv?tem vnímána doména .org jako ta d?v?ryhodn?jší. Není to však jen její historií, ale také obsahem. Podle posledního pr?zkumu PIR se na 15,1 % nachází obsah související s náboženstvím a granty. Na 9,4% jsou weby s tématikou zdravotní pé?e a sociálních služeb. 8,6 % využívají weby ve?ejné administrace. 4,9% spojené s výukou. Nejv?tší podíl 18,8 % zabírají stránky informa?ního charakteru. S trochou nadsázky všechno h?íšné na domén? .org se muselo vm?stnat do kategorie ostatní s 5,9 %. To je na sv?t internetu hodn? málo místa ;)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Klasické chyby p?i psaní ?lánk? aneb pro? ani kvalitní obsah netáhne návšt?vnost z vyhledáva??

Minulý rok jsem si za?al d?lat takovou menší wiki o doménách. Je sou?ástí 404M a najdete jí zde. Když mám ?as a chybí inspirace na ?lánky…

Na nové sTLD mají už teď políčeno podvodníci

Nové sTLD, kterých se v následujících letech dočkáme zřejmě nebude málo. Spousta jich bude založena na zajímavých obchodních plánech.…

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…


Komentáře

(nezobrazuje se)