Palestinská doména .ps povoluje jednoznakové domény

404m.com, 31. ledna 2020 ve 01:41:49, 5x přečteno

Správce domény .ps registr PNINA umožnil od ledna 2020 registrovat a používat jednoznakové domény. Historicky se p?itom spíše možnost registrace takovýchto domén rušila.

Doména .ps pat?í Palestin?, respektive podle ISO 3166 “Palestinian Occupied Territories”. Má jí na starost registr PNINA (Palestinian National Internet Naming Authority). K její registraci není pot?eba lokální kontakt, m?že si jí registrovat kdokoliv. Nejlevn?ji jsem našel za 50 USD bez DPH. Nepat?í tedy zrovna k t?m nejlevn?jším. Celkem je registrováno necelých 7K .ps domén, 63 % drží Palestinci.

Jednoznakové domény se kdysi dali registrovat pom?rn? b?žn?, ale postupn? se od toho ustoupilo. Pokud se n?jaká taková uvolní, tak jí registr zablokuje. Historicky tak existují nap?íklad domény X.com, Z.com, Q.com anebo v?tšina ?eských. Celkem je 69 TLD, které umož?ují existenci jednoznakových domén.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak se prodává na dAukce

Tento rok jsem se rozhodl, že rozprodám naprosto všechny domény, kde není žádný projekt anebo pro ně nemám nadále žádné využití. Při…

Md.org prodáno za 555.655 USD

Tak tu mám jednu horkou zprávu. Podle theDomains.com byla doména MD.org prodána za 555.665 USD na NameJet. Jednalo by se zřejmě o druhou…

Co nám ?ekl o .cz domén? oficiální CZ.NIC Domain Report 2019

Doména .cz to nem?la v roce 2019 lehké. Vstupovala do n?j totiž o 20 CZK (16 %) dražší. CZ.NIC navíc celkem nevhodn? zd?vodnil její zdražení…


Komentáře

(nezobrazuje se)