P?emýšlím že navýším pozice v semiconductors

404m.com, 29. července 2022 ve 00:30:11, 7x přečteno

Dneska vstoupila USA do recese, což znamená že již druhý kvartál po sob? bylo HDP záporné. A?koliv z oficiálních míst zaznívá, že se vlastn? jedná jen o “technickou recesi”. Trochu mi to p?ipomíná tvrzení, že vlastn? inflace neroste, ale je jen “p?echodn? zvýšená”. No v každém p?ípad? prozatím na to trh nezareagoval propadem.

P?iznám se, že m? aktuální situace zrovna moc neláká k nákupu. Jednak je americký dolar dost drahý a hlavn? mi tohle všechno p?ijde jako “bull trap”. Trh pohání euforie, je cítit FOMO efekt. Ani bych se nedivil, pokud by vše ješt? chvíli rostlo, aby mohlo dojít k epickému propadu, který se zapíše do d?jin.

V ?ervenci jsem zatím nic do portfolii nep?idal. ?ekal jsem na n?jaké hezké dividendové blue chips, které bude za dobrou cenu. Chvilku to i vypadalo že by t?eba $JPM spadla pod 100 USD, ale zatím nic.

Takže p?emýšlím co dál. Napadlo m? že bych mohl posílit v portfóliu výrobce polovodi?? (semiconductors). Za poslední rok na n? narážím všude. Mluví se o nich jako o strategické komodit?. Ukazuje se také jejich d?ležitost (jak moc chybí Rusku). Vlády si to podle m? uv?domují. Ostatn? pro? jinak by v USA tla?ili Chip act, který má zajistit lokálním výrobc?m dotace 52 miliard USD.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 25. – 31. ?ervence 2022

Tento týden jsem toho musel ?ešit celkem dost, takže jsem se k psaní moc nedostal. Napsal jsem jen jeden ?lánek P?emýšlím že navýším

Nové reklamy ve vyhledávání Google jsou na mobilech tém?? nerozeznatelné od organických výsledk?

Google se v poslední dob? po?ádn? rozjel s monetizací svého vyhledávání. Doslova by se dalo ?íct, že si p?estal brát servítky a rve reklamu…

PPC v krizi posílí, giganti zvednou rozpočty

Dnes budu možná trochu koukat do křišťálové koule (kterou nemám), ale risknu to a otevírám tu diskusi na téma chování PPC trhu v době…


Komentáře

(nezobrazuje se)