Novinky ze sociálních sítí

webzurnal.cz, 28. září 2017 ve 12:26:10, 5x přečteno
Novinky ze sociálních sítí

B?hem letních prázdnin se nashromáždila ?ada novinek v oblasti sociálních sítí. Dnes si ?ekneme, co zm?nilo nebo i to, co se v blízké budoucnosti chystá na Facebooku, abyste byli v obraze.

Facebook hledá r?zné možnosti, jak dostat reklamy k lidem o kousek víc. Nov? tedy budou moci firmy cílit na ?leny jedné domácnosti. Nová možnost cílení na domácnosti je navržena tak, aby oslovila hlavn? ty inzerenty, které jsou zvyklí cílit domácnosti televizními reklamami.

K vytvo?ení publika domácností mohou firmy využít bu? vlastní publika, která jsou vytvo?ená z emailových adres, telefonních ?ísel ?i Facebook pixelu, nebo si vytvo?it publikum nové pomocí standardních možností cílení (nap?. pomocí v?ku, pohlaví, lokality, zájm? atd.). Facebook pak bude reklamy zam??ovat nejen na takto specifikované uživatele, ale i na lidi, kte?í s nimi sdílejí domácnost.

Jednou z novinek v dynamických reklamách je, že firmy dostanou možnost nahrávat videa na úrovni produkt? a následn? je prezentovat v dynamických reklamách. Další novinkou jsou overlays (neboli p?ekryvy) dynamických reklam. Ty budou umož?ovat lepší informování o slevách, akcích a výprodejích.

Pokračování na: webzurnal.cz

Související články

Internetové novinky

Opět zhruba po týdnu jsem dal dohromady několik novinek, které by vám neměly uniknout, pokud se pohybujete ve světě internetu. Dnes jsou…

Velký bratr WEDOS se dívá!

Musím uznat, že n?které v?ci dokáží po ránu p?ekvapit. Nap?íklad zjišt?ní, že WEDOS vlastní novinky.cz, kde získává data uživatel? pro…

Může služba Foursquare změnit přistup k marketingu?

S rozvojem mobilních zařízení a informačních technologií obecně se objevují nové marketingové postupy. To samo o sobě není nic…


Komentáře

(nezobrazuje se)