Nizozemské ministerstvo obrany si po?ídilo doménu s oslovením jejich lodí kv?li automatickým odkaz?m

404m.com, 23. března 2021 ve 23:42:00, 3x přečteno

Nizozemské lod? jsou oslovovány jako Zr.Ms. Název Lodi, kde Zr.Ms znamená Zijner Majesteits, v p?ekladu jejího veli?enstva (pat?ící jejímu veli?enstvu). Tedy Název Lodi jejího veli?enstva. Vtip je v tom, že Zr.Ms automaticky p?evádí n?které stránky na odkaz, protože si myslí, že se jedná o doménu. Nizozemské ministerstvo obrany to vy?ešilo opravdu hezky. Doménu si prost? zaregistrovali a p?esm?rovali na podstránku svého webu :)

Props to Dutch ministry of defense @defensie. A typical Dutch navy ship's name is "https://t.co/BA4M0JcIku. Karel Doorman", where https://t.co/BA4M0JcIku. stands for "his majesty's". Twitter turns this into a link, so the ministry bought that domain name. Karel Doorman: pic.twitter.com/9Y5ZTSHQNM

Doména .ms pat?í ostrovu Montserrat o rozloze 102 Km2, který se nachází v Karibském mo?i a má n?co p?es 4 tisíce obyvatel. GoDaddy je nabízí za 60 USD. Nejlevn?jší jsem vid?l za 30 USD registrace a 50 USD obnovení. U nás je má v nabídce jen Czechia za 1990 CZK.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 22. – 28. b?ezna 2021

Tento týden byl trochu zajímav?jší. Pod minským p?ehledem se Honza pochlubil prodejem domény welaik.cz za 10K CZK. Welaik je ?ínská spole?nost…

E-mail marketing: Automatické e-maily mimo zorné pole českých webů?

Nikdy jsem úplně nepochopil, proč e-shopy, které investují značné peníze do svých webů, nevěnují pozornost také automatickým

IDN.eu, nebo spíše IDN.euŠUS?

Spousta z Vás, možná dokonce Vy všichni, jste jistě slyšeli o nedávné aktivaci IDN EU domén, což roztančilo snad každého domain hantra,…


Komentáře

(nezobrazuje se)