Návod pro nový Paypal: Platíte p?es Paypal v cizí m?n?? P?epn?te na výhodn?jší kurz banky a ušet?ete!

blog.zdenekvecera.cz, 28. listopadu 2017 ve 11:52:06, 5x přečteno
Návod pro nový Paypal: Platíte p?es Paypal v cizí m?n?? P?epn?te na výhodn?jší kurz banky a ušet?ete!

P?i platb? v cizí m?n? si m?žetePayPalu vybrat, zdali se pro zaplacení použije p?evodní kurz PayPaylu, anebo kurz vaší banky. Používám platební kartu od Fio Banky, která má o n?co výhodn?jší kurz, než má PayPal. P?i nižší ?ástkách je rozdíl zanedbatelný, ale p?i vyšších ?ástkách m?žete jen pouhým p?epnutím ušet?it t?eba stovky nebo tisíce korun.

Pokud použijete p?evodní kurz PayPalu, ihned se dozvíte, kolik zaplatíte. Pokud se p?epnete na kurz banky, ?ástku se dozvíte až se zpožd?ním z bankovního výpisu – a? už na papírovém nebo on-line výpisu. Pokud vám banka umožní zobrazit blokované transakce na kart? (Fio to umí), dozvíte se ?ástku samoz?ejm? ihned po platb?.

Zeptejte se proto ve své bance, jaký používá kurz pro tento druh plateb. P?ed zaplacením na PayPalu se vám vždy p?ednastaví poslední použitá varianta, ale snadno ji m?žete zm?nit.

Pokračování na: blog.zdenekvecera.cz

Související články

Platíte p?es Paypal v cizí m?n?? P?epn?te na výhodn?jší kurz banky a ušet?ete!

P?i platb? v cizí m?n? si m?žetePayPalu vybrat, zdali se pro zaplacení použije p?evodní kurz PayPaylu, anebo kurz vaší banky. Používám…

Návrh vzorů k propojení webů – část 1.

Na základě častých dotazů ohledně propojení pár microsites a hlavního webu a podobně, jsem se rozhodl vytvořit…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervenci 2018

BlueBoard na blogu publikovali ?lánek HTTPS na vašem webu by již m?l být základ, kde zmi?ují novou verzi Chrome 68, která bude ozna?ovat…


Komentáře

(nezobrazuje se)