Na konci roku 2018 bylo registrováno celkem 348,2 milion? domén

404m.com, 15. března 2019 ve 02:56:03, 6x přečteno
Na konci roku 2018 bylo registrováno celkem 348,2 milion? domén

CENTR (Council of European Top-Level Domain Registries) vydal kvartální zprávu za Q4 2018 v níž zve?ejnil že na konci roku bylo registrováno celkem 348,2 milion? domén nap?í? všemi TLD. A?koliv po?et domén stále roste, CENTR zaznamenal zpomalení trendu. Nap?íklad v lednu 2019 byl meziro?ní nár?st jen 3,7 %.

Postupný r?st .com nikoho nep?ekvapí. Je to top doména, sázka na jistotu. Zvláštní je ale pokles .net o 4 %. Že by dlouholetá dvojka na trhu najednou za?ala doplácet na nTLD?

A které domény jsou nejoblíben?jší? V následující tabulce jsou pouze domény, ke kterých registry zve?ej?ují data. Proto chybí t?eba .tk s cca 12M registrovanými doménami a .cn s 13M registrovanými doménami.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 11. – 17. b?ezna

Tak tu máme další velký prodej. Dvouznaková doména ez.cz se vydražila na dAukce za 55K CZK. Podle whois už byla p?evedena na nového majitele.…

Prodané .cz domény 1. – 8. zá?í

Máme tu první poprázdninový týden a zatím to nevypadá, že by se situace na aukcích n?jak výrazn? zlepšila. Po?et prodaných domén se…

Kvartální zpráva Verisign odhalila, že za první t?i m?síce 2019 p?ibylo 3,1 milion? domén a do ?ela národních domén se dostala ?ína

Za první t?i m?síce tohoto roku narostl po?et registrovaných domén o 3,1 milion?, což je cca 0,9 % nár?st oproti Q1/2018. Byl zaznamenán hlavn?…


Komentáře

(nezobrazuje se)