N?které nápady registrátor? je t?eba zaznamenat pro budoucí generace

cn130.com, 28. října 2015 ve 20:00:22, 12x přečteno

V?tšinou píšu o zajímavostech a novinkách na ?eské hostingové scén?. Dneska to ale vezmeme z druhého konce. Povyprávím vám o nápadech n?kterých registrátor?, které jsou … no prost? na *facepalm*

Jak se p?evádí nadnárodní doména ur?it? víte. Jen to shrnu. Odblokujete jí, necháte si poslat autoriza?ní kód, ten zadáte u registrátora, kde jí chcete mít, a zaplatíte registra?ní poplatek. Potvrdíte p?evod u starého registrátora emailem a je hotovo. Doména je p?evedená.

To ale neplatilo u GoDaddy. Aby si ov??il, že to myslíte vážn?, tak p?evod na 5 dní zablokoval. Email o této skute?nosti vypadal jako, že vás cht?jí chránit, protože jen blázen by od nich odešel, když mají takové super ceny. Našt?stí se v jejich administraci nacházel pom?rn? hezky schovaný formulá?, kde šlo všechno urychlit.

V dávných dobách existovaly v ?esku spole?nosti, které vystavovaly takzvaný Certifikát o vlastnictví domény. Stál n?kolik stovek a vyhotovoval se v papírovém provedení. Vypadal jako cenný papír, hezky orámován, podepsán a orazítkován. Mohli jste si jej nap?íklad zarámovat, ostatn? to bylo asi tak všechno k ?emu byl dobrý. Nem?l žádnou právní hodnotu a v p?ípadném právním sporu by vám byl naprosto k ni?emu.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Spole?nost Gransy (Subreg) ukon?ila ?lenství v komo?e registrátor? CZ.NIC – “Bez politika?ení je to jen zápis v databázi”

Když jsem nedávno našel na stránkách CZ.NIC v novinkách “Spole?nost Gransy ukon?ila ?lenství ve sdružení CZ.NIC”, tak m? to celkem…

Jak napsat kvalitní ?lánek za 20 minut

V??te nebo ne, kvalitní ?lánek, dlouhý 400 až 500 slov je možné napsat b?hem pouhých 20 minut. Zdá se vám to jako fikce? Nikoliv. Pokud se…

Kdo je Martin Novotný a co má společného s Acomware?

Protože začínám v poslední době působit aktivněji ve společnosti Acomware, cítím potřebu vyjasnit zde moje vztahy s touto společností a…


Komentáře

(nezobrazuje se)