Milionová odm?na za dopadení majitele bitcoinové pen?ženky

404m.com, 30. července 2023 ve 00:22:28, 2x přečteno
Milionová odm?na za dopadení majitele bitcoinové pen?ženky

Dneska m? p?ekvapil tweet od Iva Luka?ovi?e, kde se postavil vydírání vypásáním odm?ny. V krátkosti n?kdo v roce 2021 nahlásil bombu v budov? Seznamu a paralyzoval tak práci více jak 3 tisíc lidí. Te? p?išel od vyd?ra?e další e-mail, že v tom bude pokra?ovat, pokud mu nezaplatí 12,7 BTC.

BitCoin je ?asto zmi?ován v souvislosti s trestnou ?inností, nicmén? má ?adu nevýhod, které jej pro tento ú?el d?lají zna?n? nevhodný. Podle zprávy spole?nosti Chainalysis, která se zabývá analýzou blockchainu, bylo v roce 2023 zaznamenáno, že pouze 0,24 % celkového objemu kryptom?n bylo spojeno s kriminální aktivitou. A dlouhodob? je trend klesající.

Více trestné ?innosti se d?lá s fyzickými pen?zi. Všechny operace se totiž zapisují navždy do blockchainu a lze vystopovat odkud jdou BTC a kam se dostanou. I když existují r?zné mixéry, které se snaží maskovat transakce spojováním a rozd?lování, už se stalo, že blockchainový analytici transakce p?es n? dohledali.

Kdokoliv se m?že podívat na historii jakékoliv pen?ženky a sledovat transakce. Slouží k tomu takzvané blckchain explorery. T?eba tady najdete zmín?nou pen?ženku. Je na ní 0 a prob?hly na ní celkem 2 transakce a to dnes.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 24. – 30. ?ervence 2023

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stala psirasy.cz, která se na dAukce vydražila za 1,1K CZK. Vypadá to, že už byla p?evedena na

Prodané .cz domény 9. – 15. prosince

Nejdražší doménou tohoto týdne se stala outdoorove.cz, která se vydražila na dAukce za 3K CZK. Prozatím nebyla p?evedena na nového majitele.…

Prodané .cz domény 31. ledna – 6. února 2022

Prvním z nich je doména tvujsvet.cz, která se po 34 p?íhozech vyšplhala na 18,2K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Historie…


Komentáře

(nezobrazuje se)