Metaverse.io je zatím nejdražší prodanou .io doménou

404m.com, 14. března 2021 ve 00:34:41, 0x přečteno

Za?átkem b?ezna 2021 se objevila na Twitter NameBio informace, že byla prodána doména Metaverse.io za 175K USD. Jedná se o rekordní prodej domény .io a také první prodej, který p?ekro?il 6 mísnou ?ástku.

Jako úpln? první oznámil prodej domény metaverse.io oznámil Andrew Rosener na DomainSherpa ve videorohovoru, která se prodala p?es park.io. Cena 175K USD je opravdu vysoká na doménu .io. Doposud vedla Trade.io s cennou 88K USD (další jsou Bank.io  za 80K USD a Swipe.io za 68K USD). Je to opravdu velký skok.

Metaverse je podle wikipedie ozna?ení pro propojení více virtuálních sv?tu. Jednotlivé propojené sv?ty p?itom mohou být pln? virtuální, rozší?ená realita anebo Internet.  Je to tedy jakýsi nadsv?t a pracuje na n?m hodn? firem. Do podobna jsem to ale moc nezkoumal.

.io je národní doménou Britského indickooceánského území. Doménu druhého ?ádu si m?že registrovat kdokoliv. .io má pár nevšedních omezení. Nesmí se na ní nacházet žádný obsah pro dosp?lé ani porušovat jakýkoliv zákon, kteréhokoliv národa sv?ta.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 8. – 14. b?ezna 2021

Tento týden jsem se k po?íta?i dostal až v no?ních hodinách. Co se týká domén, tak se prodala zatím nejdražší .io doména. Více v ?lánku…

Prodané .cz domény 9. – 15. zá?í

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stala mytina.cz. Nejednalo se o odchyt ale uživatelskou akci. Nový majitel jí získal za 5K CZK.…

Prodané domény 4. – 10. dubna

Tento týden byl o poznání akčnější. Ačkoliv se neprodávalo za žádné velké částky, alespoň se prodávalo. V počtu prodaných domén


Komentáře

(nezobrazuje se)