Prodané .cz domény 9. – 15. zá?í

404m.com, 16. září 2019 ve 00:19:07, 3x přečteno

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stala mytina.cz. Nejednalo se o odchyt ale uživatelskou akci. Nový majitel jí získal za 5K CZK. Prozatím však ješt? nebyla p?evedena. V roce 2012 na ní vznikla stránka v?novaná hudebnímu festivalu. Ta zde z?stala až do roku 2016. Další rok se objevila stránka s p?esm?rováním. Podle Markting Miner si však asi moc online fanoušk? nenašla. Na web vede jen 37 odkaz? z 10 domén. Co s doménou? P?vodn? m? napadlo, že to je ideální název pro hospodu anebo penzion, ale podle firmy.cz je jen jeden penzion tohoto jména a žádná hospoda. Tudy cesta asi nepovede. Celkem náro?ný kousek :)

Na druhém míst? je doména dueto.cz, která se po 17 p?íhozech vydražila za 4.250 CZK. Doména ješt? nebyla p?evedena na nového majitele. Na domén? se koncem roku 2010 objevila informace, že zde bude seznamka. Další rok se tak i skute?n? stalo. Vypadalo to celkem zajímav? protože umož?ovala už tehdy propojení s FB, což jak dnes víme je pro podobný web základ. Seznamka skon?ila v roce 2017. Pro? byla neúsp?šná? Možná kv?li slabé propagaci. Podle MM na doménu vede jen 57 odkaz? z 15 domén. Co s doménou te? t?žko ?íct.

A na t?etím míst? je roklenfin.cz. Po 24 p?íhozech se v uživatelské aukci vyšplhala na finálních 4,2K CZK. Už byla p?evedena na nového majitele a sm??uje na hosting, ovšem vrací zatím chybu. V roce 2014 se na ní objevila prezentace Roken Fin, spadající pod finan?ní skupinu Roklen. Za?átkem roku 2018 jí získal n?kdo jiný a za?al na ní zobrazovat reklamu (z?ejm? affiliate web). V roce 2019 pak byla využita pro p?esm?rování na toho kdo platí. Na doménu vede 95 odkaz? z 26 domén a podle MM má stále n?jakou organickou návšt?vnost na p?vodní affiliate web.

Tento týden jsem napsal na 404M dva ?lánky, které se primárn? týkají SEO, ovšem ovliv?ují i domény. Prvním z nich je Google p?epracoval a rozší?il koncept nofollow. Google hodlá od p?íštího roku brát u odkaz? nofollow pouze jako nápov?du. Domény se spoustou nofollow odkaz? si tak mohou polepšit. Uvidíme o kolik. V každém p?ípad? n?které smazané domény by najednou mohli mít celkem slušnou cenu.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané domény 9. – 15. května

Tento týden, na rozdíl od předchozího, patří kompletně aukci smazaných domén daukce.cz. Ovšem není to žádná sláva. Nejdražší…

Prodané .cz domény 9. – 15. listopadu

Listopad je zatím na doménové události bohaty. Vyprodávají se vzory .com a .net domén, dokonce došlo i na n?které nTLD. ?lov?k až…

Prodané .cz domény 9. – 15. dubna

Tento týden se m?že pochlubit Subreg po delší dob? odchytem domény. Ne že by v tom byl špatný, ale nabízí dražší službu s lepší…


Komentáře

(nezobrazuje se)