Lockheed Martin ($LMT) – Q4/2023 a analýza 10-K

404m.com, 23. ledna 2024 ve 23:29:34, 12x přečteno
Lockheed Martin ($LMT) – Q4/2023 a analýza 10-K

Tato nadnárodní korporace se specializuje na obranné a kosmické technologie, což ji ?iní klí?ovým hrá?em v t?chto oborech. Její inovativní výzkum a vývoj vedou k vytvá?ení nových a revolu?ních technologií, které m?ní sv?t kolem nás.

Jednou z nejzajímav?jších stránek Lockheed Martin je její angažovanost v oblasti letectví a vesmíru. Od návrhu a výroby pokro?ilých letadel a bezpilotních systém? po ú?ast na prestižních kosmických misích, jako je pr?kopnická mise na Mars, spole?nost neustále p?ekonává hranice technologického pokroku.

Jedním z nejznám?jších produkt? Lockheed Martin je stíha?ka F-35 Lightning II. Tento multifunk?ní bojový letoun kombinuje pokro?ilé avionické systémy a stealth technologie. F-35 pat?í mezi letouny 5. generace a slouží ve vzdušných silách po celém sv?t?. Jednou je možná bude vlastnit i ?eská Republika.

?istý zisk ?inil 1,866 miliardy USD (+0,57 % Y/Y, ve srovnání s 1,912 miliardy USD v Q4/2022). V p?epo?tu 7,58 USD na akcii (+2,43 %, ve srovnání s 7,40 USD na akcii v Q4/2022).

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – leden 2024

Po delší dob? jsem se rozhodl konešn? n?co koupit. Vlastn? zm?ny, které jsem ud?lal na portfóliích b?hem ledna byly celkem slušné v…

Lockheed Martin ($LMT) – Q2/2023

Tento týden reportovala výsledky spole?nost Lockheed Martin ($LMT). Mám jí v mém dividendovém portfóliu, kde má jen menší zastoupení (cca…

Lockheed Martin ($LMT) – Q1/2023

Spole?nost Lockheed Martin ($LMT) reportovala výsledky za první kvartál 2023 v úterý 18. dubna. Tato spole?nost je jedná z mých oblíbených a…


Komentáře

(nezobrazuje se)