Lockheed Martin ($LMT) – Q1/2023

404m.com, 26. dubna 2023 ve 00:48:27, 5x přečteno
Lockheed Martin ($LMT) – Q1/2023

Spole?nost Lockheed Martin ($LMT) reportovala výsledky za první kvartál 2023 v úterý 18. dubna. Tato spole?nost je jedná z mých oblíbených a reporty od nich rád ?tu. V $LMT mám menší pozici, kterou jsem otev?el p?i propadu v listopadu 2021.

Jedná se o jednu z nejv?tších zbroja?ských spole?ností na sv?t?, která je známá díky stíha?kám 5. generace F-35 Lightning II a salvovým raketomet?m M142 HIMARS. Také má divizi v?nující se vesmíru.

Hlavními zákazníky jsou agentury americké vlády. V prvním ?tvrtletí roku 2023 tvo?ily 73 % z celkového obratu ve výši 15,1 miliardy USD americká vláda jako p?ímý nebo nep?ímý dodavatel (v?etn? 63 % od Ministerstva obrany Spojených stát?), 26 % zahrani?ní zákazníci (v?etn? zahrani?ních vojenských prodej? uzav?ených prost?ednictvím americké vlády) a 1 % ameri?tí komer?ní a jiní zákazníci.

?istý zisk ?inil 1,689 miliardy USD (-2,54 % Y/Y). V p?epo?tu 6,61 USD na akcii (+2,64 %). Následující obchodní den spole?nost dosáhla nového ATH. Aktuáln? (21.03) se obchoduje na 475,58 USD za akcii, takže P/E je 21,71.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Lockheed Martin ($LMT) – Q2/2023

Tento týden reportovala výsledky spole?nost Lockheed Martin ($LMT). Mám jí v mém dividendovém portfóliu, kde má jen menší zastoupení (cca…

Lockheed Martin ($LMT) – Q4/2023 a analýza 10-K

Tato nadnárodní korporace se specializuje na obranné a kosmické technologie, což ji ?iní klí?ovým hrá?em v t?chto oborech. Její inovativní…

Lockheed Martin ($LMT) – Q4/2022

Dnes reportovala kvartální výsledky spole?nost Lockheed Martin ($LMT), ve které mám menší pozici (cca 2,5 %) v rámci mého dividendového…


Komentáře

(nezobrazuje se)