Kush.com prodána za 500K USD

404m.com, 23. listopadu 2018 ve 01:17:27, 5x přečteno
Kush.com prodána za 500K USD

P?vodn? na domén? byl web spojený s nemovitostmi, který vlastnil pán s p?íjmením Kush. Ten však zem?el a doménu zd?dila manželka. Ta se jí rozhodla prodat p?es SEDO.

Kush, celým názvem Hindu Kush, je odr?da marihuany, která je pojmenovaná podle poho?í Hindúkuš, odkud pochází. Tato odr?da se používá pro léka?ské ú?ely. Vypadá to že je celkem oblíbená, protože p?ímo domén? se v?noval v ?íjnu 2017 i online magazín zam??ená na marihuanu Merry Jane. Ten zjiš?oval za kolik jí SEDO prodává a p?išlo jim neuv??itelné že to jsou 3M USD. V ?lánku je doslova napsáno, že za cenu té domény byste si mohli po?ídit 13 tisíc uncí (cca 368,5 Kg) OG Kush anebo 270 Kg Blackberry Kush. P?iznám se že p?edstava, že by mi n?kdo zaplatil za doménu stovkami kilo hulení je úsm?vná :)

V Merry Jane to ale nevzdali a zeptali se na cen kush.com ?lov?ka co se zabývá SEO, ten odhadl cenu na 100K250K. Pak se jim poda?ilo sehnat vyjád?ení i jednoho z nejznám?jších domainer?. Michael Mann, ?ekl, že ob? strany by byly š?astné za 500K USD. Doména podle n?j má hodnotu protože z?stane relevantní navždy. Navíc má jen 4 znaky, takže se dob?e zapamatuje a v tomto p?ípad? i vyslovuje.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Puzzle.com prodáno za 500K USD

Tak tu máme další hezký prodej .com domény za šestimístnou částku. Jednoslovná doména puzzle.com byla prodána skrz Afternic za 500K USD.…

Doména 899.com prodána za 801K USD

Rick Schwartz, domainerská legenda, má za sebou další hezký prodej. Troj?íselnu 899.com prodal za 801K USD. Tento rok se jedná o t?etí…

Q.org prodána za 500K USD

V únoru 2017 doménový investor Braden Pollock získal portfólio jednoznakových .org domén. Mezi nimi byly kousky jako A.org, B.org, Q.org,…


Komentáře

(nezobrazuje se)