Q.org prodána za 500K USD

404m.com, 25. října 2018 ve 22:49:40, 1x přečteno

V únoru 2017 doménový investor Braden Pollock získal portfólio jednoznakových .org domén. Mezi nimi byly kousky jako A.org, B.org, Q.org, R.org, T.org, Z.org  anebo 8.org. Cena kterou za portfólio zaplatil není známa. Využil je tehdy k dobro?inným ú?el?m. Dodnes jsou n?které p?esm?rované na r?zné charitativní projekty.

Braden prozradil, že prodej domény Q.com za?al emailovou nabídkou v únoru 2018, tedy rok po koupi portfólia. Potenciální kupec nabízel 150K USD. Braden odpov?d?l, že chce 500K USD. Celkem si s kupcem vym?nili ?ty?i emaily a dohodli se na cen? 500K USD. Poté vše p?edal právník?m, kte?í sepsali smlouvu o prodeji domény. P?evod pak prob?hl p?es službu Escrow. Ta funguje na principu notá?ské zástavy. Kupec p?evede nejd?íve peníze na Escrow, ten potvrdí prodejci, že má peníze a m?že doménu p?evést. Když tak u?iní a kupec obdrží doménu, tak Escrow p?evede peníze na prodejce.

Podle whois by m?la být kupcem americká spole?nost Qwest Communications International Inc.. Qwest je velký telekomunika?ní operátor s 25 tisíci zam?stnanci, který poskytuje služby v 14 státech USA.

Jen pro zajímavost Q.com je jedna z pouhých t?í jednoznakových .com domén, které jsou v sou?asné dob? registrovaný. Pokud by expirovaly a byly smazány, tak už se uvol?ovat nebudou.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Check.com prodána za 1 milion USD

Už delší dobu jsem nepřidal nějaké hezké prodeje ze zahraničí. Zrovna minulý měsíc se jich pár podařilo uskutečnit. Největší obchod…

TOP 100 nejdražších domén 2010

Na dnjournal.com vyšel seznam nejdražších prodaných domén za rok 2010, alespoň ten který je veřejný a potvrzený. O mnoha prodejích sem se…

Kredit.com prodána za 271K USD

Doména kredit.com byla prodána minulý týden za 271K USD, přesněji za 220K EUR. Kupec je pravděpodobně z Německa. Minulý týden byl vůbec…


Komentáře

(nezobrazuje se)