Kone?n? jsem se rozhoupal k pár nákup?m

404m.com, 16. září 2022 ve 00:27:44, 2x přečteno

$EPD jsem m?l od srpna 2020, kdy jsem využil nízkou cenu spole?ností které t?ží ropu. Ty byly dole kv?li Covidu. $EPD je super spole?nost, která se stará o distribuci ropy v USA (midstream). Provozují i trubky, které se nedají lehce stav?t. Nicmén? je to LP, tedy neplatí korporátní da? a p?enáší jí ve form? dividend na akcioná?e. Pro ?R se to ?eší zhruba 37 % daní, což není málo.

$EPD jist? ?eká zajímavá budoucnost, ale akcie jsou pom?rn? vysoko (zas tak velký r?st nahoru ne?ekám) a ?istá dividenda 4,45 % p?i aktuální cen? není tak zajímavá. Tuto akcii jsem kupoval ?ist? jako dividendový titul. Nakonec jsem prodal se ziskem 38,91 % (51,33 % pokud bych bral rozdíl kurzu).

Po obou t?chto bankách jsem pokukoval delší dobu. USA na rozdíl od ?R se drží hesla “Zdravé banky rovná se zdravá ekonomika”. Ty navíc budou t?žit z rostoucích úrokových sazeb. Pokud nás ?eká další postupný propad anebo stagnace, nemusely by být banky špatnou volbou.

Expozici na banky v USD jsem doposud nem?l a vstupní cena v úterý mi p?išla celkem dobrá. Navíc jsem si ?íkal, že by report inflace ve st?edu mohl dopadnout dob?e a celý trh to pošle nahoru. S&P 500 p?i sebelepších zprávách letí nahoru.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Kdo je Martin Novotný a co má společného s Acomware?

Protože začínám v poslední době působit aktivněji ve společnosti Acomware, cítím potřebu vyjasnit zde moje vztahy s touto společností a…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – zá?í 2022

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Nedalo mi to a koupil jsem akcie t?ža?? BitCoin

Poté co se propadl $BTC pod 50K USD a neda?í se mu dostat ven, se celý trh chová zvláštn?. Onchain data ukazují, že se do $BTC investuje, že…


Komentáře

(nezobrazuje se)