KUPTE SI DOMÉNU A LE?TE – Velká váno?ní sout?ž Gransy s.r.o.

404m.com, 16. prosince 2018 ve 20:31:05, 0x přečteno
KUPTE SI DOMÉNU A LE?TE – Velká váno?ní sout?ž Gransy s.r.o.

Už dlouho jsme cht?li ud?lat originální Váno?ní sout?ž, která tu ješt? nebyla. Zaregistrujte si jednu z 373 národních domén, které najdete v naší nabídce a vyhrajte zpáte? letenku z mezinárodního letišt? (hlavního m?sta) dané zem?.

Tyto Vánoce jsme se, pro všechny naše zákazníky, rozhodli ud?lat po?ádnou originální sout?ž. O co se sout?ží? Sout?ží se o jednu zpáte? letenku z mezinárodního letišt? (hlavního m?sta) v míst? bydlišt? výherce, do mezinárodního letišt? v míst? zakoupené ccTLD (národní) domény. Jinak ?e?eno, pokud si koupíte doménu t?eba Africké Keni .ke a vyhrajete, m?žete si naplánovat se spole?ností Gransy termín Vašeho odletu a p?íletu a užít si místní pláže a safari. Pokud Vás Afrika neláká a jste prost? .in, dejte to najevo a le?te se podívat t?eba na Tádž Mahal.

Do slosování budou automaticky za?azeni všichni, kte?í objednají a úsp?šn? zaregistrují ccTLD doménu jednoho z vybraných stát?, který naleznete na stránce letzadarmo.cz, zde naleznete i kompletní pravidla sout?že a m?žete se rovnou prokliknout na objednávku v které bude vypln?n výherní kód.

Pokud chcete doménu registrovat p?ímo z našich stránek, sta?í vyplnit kupón XMAS do objednávky na Subreg.cz nebo p?es API rozhraní. Pokud budete postupovat druhou cestou i tak Vám doporu?ujeme prostudovat si seznam koncovek a pravidla sout?že.

Pokračování na: 404m.com

Související články

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…

Prodané .cz domény 15. – 21. února

Ješt? než za?neme rád bych se vrátil k prodeji domény finance24.cz z minulého týdne. Honza Horák, v?tšinový vlastník Gransy s.r.o., v…

Prodané .cz domény 25. – 31. kv?tna

Tento týden se opravdu poda?il. M?že za to hned n?kolik hezkých prodej? na dAukce a pom?rn? hezká ?ástka zaplacená za odchycenou doménu


Komentáře

(nezobrazuje se)