Jeden zajímavý koncept reklamy

404m.com, 20. května 2018 ve 01:11:14, 8x přečteno

Když se objevil koncept pod?lánkové reklamy velice se mi líbil. Za pevnou ?ástku si snadno m?žete koupit reklamu na po?ád. Na rozdíl od pronájmu zaplatíte jen 1x, ale reklama bude jen pod jedním ?lánkem. Samoz?ejm? moc by to nefungovalo, pokud byste si reklamu nemohli impulzivn? koupit na pár klik? díky PayPal. Jednou jsem srovnával prodej p?es PayPal a p?evodem. Vycházelo to zhruba 8:1.  Popravd? pod?lánková reklama, byl spíše takový „ospravedln?ný“ prodej zp?tných odkaz?, ale to už je o n??em jiném.

Co m? však napadlo, jestli by se koncept prodeje reklamních ploch na po?ád nedal rozší?it. Pom?rn? snadno se dá spo?ítat kolik reklama na jednotlivých stránkách za rok vyd?lá, tak pro? tuto ?ástku nezískat rovnou? Kvalitní obsah, který lidé opakovan? ?tou m?že být pro inzerenta velmi dobou investicí.  U nevyprodaných ploch m?že cena ?asem klesat.

A výhoda pro majitele webu? Už jsem zmínil peníze na ruku. Když se bude da?it, tak provozovatel webu získá pom?rn? rychle prost?edky na jeho rozši?ování. Vezm?te si, že byste vyprodali za m?síc t?eba 30 % reklamy za ro?ní ceny. Najednou máte dost pen?z na inovace anebo dalšího redaktora. Mezi další výhody ur?it? pat?í i forma prodeje reklamy. M?žete to nazvat t?eba sponzorství. Klidn? m?žete dát na stránku v?tší množství menších ploch a prohlásit to za p?ísp?vky. Vtipn? napsat, když se vybere alespo? 10 p?ísp?vk?, tak napíšu další ?lánek na toto téma. Lidé se na to dívají jinak než na b?žnou reklamu.

Na druhou stranu zvládnout to technicky nebude nic lehkého. Pokud bude reklama grafická musí jí inzerent nahrát. Je t?eba jí také kontrolovat jestli není na n?co, co nechcete podporovat anebo není rušivá. Jakmile budete mít stovky prodaných reklam, ur?it? se za?nou ozývat lidí, že reklamu cht?jí vym?nit. Otázka je jak se k tomu postavit.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Google plus kon?í

„We are shutting down Google+ for consumers.“ (Vypínáme Google+ pro uživatele), takto suše oznámil Google na svém oficiálním blogu konec…

Testování automatické reklamy AdSense 1

Když jsem poprvé psal v únoru o automatických reklamách Google AdSense, tak jsem byl celkem skeptický. Nev??il jsem tomu, že by dokázal Google…

Vyplácí se vám ppc reklama?

Na blogu Reklama-ppc.cz vyšel zajímavý test ppc agentur . Autor formou mystery shoppingu oslovil na 40 PPC agentur z celé České republiky s…


Komentáře

(nezobrazuje se)