Je lyža?ská helma povinná?

pojisteni.cz, 20. ledna 2019 ve 21:50:50, 2x přečteno

?asto se hovo?í o bezpe?ném sportování a s tím souvisí i používání lyža?ské helmy na sjezdovce. Jak je to doopravdy s nutností jejího používání u nás a v zahrani?í? Poj?me si v tom ud?lat jasno.

Dosp?lým tedy nehrozí pokuta za neužití helmy nikde a je na rozhodnutí každého, zda se pro ochranu hlavy rozhodne nebo ne. Spoléhat se na to, že jste dobrý lyža? a jezdíte bezpe?n?, je velmi bláhové a naivní. Obvykle nejste na sjezdovce sami a o ostatních jen st?ží m?žete prohlásit, že budou dodržovat rychlost a bezpe?ný odstup.

P?edstava pla?ícího dít?te nad zran?ným rodi?em bez helmy, který leží na ledu s rozbitou lebkou je dost d?sivá. Chra?me tedy nejen d?ti, ale i sebe kvalitní lyža?skou helmou, jejíž po?ízení je ve srovnání s p?ípadnými následky úrazu hlavy „za pakatel“.

Chystáte se lyžovat u nás nebo v zahrani?í? Nezapome?te na pojišt?ní, které sjednáte rychlostí blesku on-line a s okamžitou platností. Pro sportování v ?R doporu?ujeme cestovní pojišt?ní po ?R, které zahrnuje i p?ipojišt?ní úrazu, odpov?dnosti a zavazadel.

Pokračování na: pojisteni.cz

Související články

SK-NIC vytvoril tri nové emailové polia

Tieto polia budú využívané na zadanie emailov pre rôzne úkony, konkrétne administratívny email, kontaktný a fakturačný. Polia budú…

Jak jsem vy?ešil GDPR pro mé blogy

Tak jsem snad dokon?il vše pot?ebné ke GDPR pro moje webíky. Nakonec to nebylo složité jak jsem p?vodn? ?ekal. Hodn? tomu pomohl UOOU, který…

MailChimp.com spustil novou verzi V5.3

Nástroj pro e-mail marketing včera spustil novou verzi, ve které najdeme řadu zajímavých funkcí. Většina se určitým způsobem týká…


Komentáře

(nezobrazuje se)