Jaké jste ud?lali nejv?tší provize z affiliate?

404m.com, 22. ledna 2021 ve 23:18:29, 5x přečteno
Jaké jste ud?lali nejv?tší provize z affiliate?

Pokud pominu surfbary a sbírání fazolí v 90. letech, tak m?j reáln? první vyd?lané peníze na internetu byly z affiliate. Konkrétn? se jednalo o weby pro dosp?lé. Ud?lali jste stránku s nahotinkami, oplácali to reklamou a pak registrovali do takzvaných TGP, kde tyto galerie byly vždy jeden den. Takto jsem si vyd?lal m?j první šek, který mi dorazil u USA :)

Co se týká internetové reklamy, tak jsem toho vyzkoušel opravdu hodn? a všechno m?lo n?co do sebe. Hlavn? si ?lov?k n?co vyzkoušel a nabral reálné zkušenosti. Z n??eho více t?žil inzerent, jinde se to více vyplatilo zase m?. Nicmén? jedin? u affilu jsme m?l vždy pocit, že se to je opravdu fér. Pokud si to inzerent dob?e spo?ítá, tak nem?že prod?lat. Platí se navíc za ?istý výkon, takže škálování je výhodné a motiva?ní pro všechny strany.

Navíc m? vždy fascinovali ob?í provize. Vím že jet na n? není vždy ideální a v?tšinou se vyplatí n?jaká ta st?ední cesta, pro kterou se lépe i hledá cílovka, ale když se vám poda?í prodat dedikovaný server za 26K z kterého vám p?ipíšou provize 6.250 CZK tak to opravdu pot?ší. Tohle je zárove? má nejv?tší provize jakou jsem kdy a kde z affiliate dostal.

P?edminulý týden jsem mluvil s ?lov?kem, co má na starosti affiliate pojisteni.cz. Padla ?e? na nejv?tší provize, které u nich jdou získat. Mají spoustu zajímavých produkt?, ale ten s nejv?tší provizí je pojišt?ní vozidel – konkrétn? taha?? náv?s? (kamion?). Ukázal mi jednu takovou kalkulaci, kde bez kupónu stálo pojišt?ní b?žného taha?e 164.791 CZK a z toho byla provize pro partnera 17.303,10 CZK.

Pokračování na: 404m.com

Související články

5 tip? od zkušených affilák?

M?l jsem možnost nahlédnout pod ruce pár affilák?m, kterým se celkem da?í. To znamená, že vyd?lávají v p?epo?tu alespo? 50K CZK/rok. Možná…

Prodané .cz domény 18. – 24. ledna 2021

Tento týden se po delší dob? objevil po?ádný prodej. P?es Subreg se prodala doména mydlo.cz za 34K CZK. Vypadá to, že doména už byla…

Affiliate s odm?nou 11.000 CZK za prodej

P?ed n?jakou dobou se ke m? dostala zajímavá informace o affiliate programu, který má asi nejv?tší odm?ny za konverze, jaké jsem kdy vid?l.…


Komentáře

(nezobrazuje se)