Jak velmi rychle odstranit vlastní stránku z Google

404m.com, 23. června 2018 ve 14:21:25, 6x přečteno
Jak velmi rychle odstranit vlastní stránku z Google

Ob?as se stane, že se do výsledk? Google dostane vaší chybou n?co, co opravdu nechcete. U zpravodajských web? to mohou být nap?íklad p?edp?ipravené nekrology známých osobností. Když n?kdo um?e musí s tím p?ijít jako první. Horší jsou pak t?eba uniklé informace, když se t?eba povede n?jakému kybertrollovi zobrazit na stránce p?es LFI anebo SQLi citlivé údaje a pak URL p?idá do Google. Samoz?ejm? jakmile to zjistíte m?žete stránku smazat anebo zablokovat, ovšem v cache Google stále bude.

Pro podobné p?ípady, které se stávají ?ast?ji než byste ?ekli ;), najdete v Google Search Console odstran?ní výsledk? z vyhledávání. Vyberte web, rozklikn?te v menu Index Google a klikn?te na Odstranit adresy URL.

Uvidíte seznam stránek, které jsou jsou anebo m?ly být odstran?ny. Pokud chcete n?jakou p?idat klikn?te na Do?asn? odstranit a zadejte URL. Po kliknutí na pokra?ovat se dostanete na další stránku.

Zde vás upozorní, že stránka bude odstran?na v?etn? www. a na zabezpe?eném i nezabezpe?eném protokolu. Dále si m?žete vybrat jestli chcete skrýt stránku z vyhledávání a mezipam?ti, jen mezipam?ti (cache) anebo rovnou celý adresá?.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Může vám někdo zničit stránku, pokud propašuje do body jeho GWT kód?

Přiznám se, že jsem o tom uvažoval snad pokaždé, když jsem volil způsob jak přidat stránku do GWT. Nikdy jsem to ale nevyzkoušel. Vždy…

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…

Pronájem celého webu? M?že to fungovat a vyd?lávat?

Minulý m?síc mi napsal Honza email zdali jsem n?kdy uvažoval o možnosti monetizace webu formou pronájmu webu. Bylo by to reálné? M?l by n?kdo…


Komentáře

(nezobrazuje se)