Jak se prodávaly domény v první polovin? roku 2020

404m.com, 16. července 2020 ve 23:42:36, 1x přečteno

Rok 2020 je ?ekn?me zatím celkem extrémní. Poj?me se podívat jestli to platí i o doménách. Následující ?lánek je postavený na analýze top 100 prodaných domén publikované na blogu Namepros a datech z NameBio.

Namebio zaznamenalo v roce 2020 zatím 64.158 prodaných domén, dražších jak 100 USD, za celkovou ?ástku 59.888.927 (pr?m?rná cena 933,46 USD). Prodej? pod 100 USD bylo celkem 198.622 za 4.288.677 USD (pr?m?rná cena 21,59 USD).

A?koliv jako i p?edchozí roky dominuje v prodejích doména .com, tak tentokrát to není už tak jasné. Celkem 73 ze 100 prodaných byly .com domény. Nap?íklad v roce 2019 to bylo 87 ze 100. Samoz?ejm? do konce roku se to ješt? m?že zm?nit.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 13. – 20. ?ervence

Celkem se prodalo 32 .cz domén. Po delší dob? se v uživatelské aukci vydražila doména i na Subreg. Jednalo se ffff.cz za 399 CZK. Na Subreg…

Prodané .cz domény 29. prosince – 6. ledna

Tak rok 2020 za?al p?kn?. Na dAukce se vydražila doména bradacova.cz za  11.006 CZK. Už byla p?evedena na nového majitele. Tato doménase

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v lednu 2020

„Snažíme se o zodpov?dný p?ístup ke spole?nosti, a chceme minimalizovat naši uhlíkovou stopu. Od ledna 2020 proto využíváme pro napájení…


Komentáře

(nezobrazuje se)