Jak napsat kvalitní ?lánek za 20 minut

webzurnal.cz, 23. října 2015 ve 12:28:10, 10x přečteno

V??te nebo ne, kvalitní ?lánek, dlouhý 400 až 500 slov je možné napsat b?hem pouhých 20 minut. Zdá se vám to jako fikce? Nikoliv. Pokud se budete držet rad, které vám v tomto ?lánku ukážeme, zvládenete to také.

V dnešní dob? má spousta uživatel? internetu sv?j blog a pravideln? do n?ho p?ispívají. Ne každý má ale ?as trávit n?kolik hodin psaním p?ísp?vk?. Tady je 8 základních rad, jak napsat kvalitní ?lánek v pouhých dvaceti minutách.

Kdykoliv vás napadne vhodné téma, o kterém by bylo dobré n?co napsat, ihned si ho poznamenejte. Je jedno, jestli váš seznam nápad? bude tvo?it dokument v elektronické podob?, poznámky v mobilu, nebo t?eba list z kalendá?e. Podstatné je ho mít stále u sebe a v p?ípad? pot?eby do n?j ihned nápad zaznamenat.

Je dobré si n?kolik dní p?ed vlastním psaním ?lánku promyslet, co vlastn? chcete do probírané problematiky uvést (tato doba není zapo?ítána do našich dvaceti minut nutných pro psaní ?lánku). Svoje nápady si zapisujte – t?eba jen do jednotlivých bod?, podle kterých pozd?ji ?lánek napíšete. Výhodou je, že p?emýšlet m?žete opravdu kdekoliv: b?hem cesty do práce, p?i jídle, na WC. Možná se vám to zdá úsm?vné, ale práv? v míst?, kam všichni denn? chodíme, se zrodily geniální myšlenky. Co vy na to?

Pokračování na: webzurnal.cz

Související články

Jak jsem urcil ceny kol na xyzbikes

Kdyz jsem rozjizdel XYZbikes tak jsem nechtel zverejnit uplne kazdy detail. Kdyz jsem popisoval ten muj pribeh tak se sem tam v komentarich objevilo,…

Souboj o cenu za reklamu na stránce

Nedávno jsem uvažoval, že by jsem mohl zkusit udělat kupónový web. Poslední dobou už mám těch obsahových víc než zvládám udržovat, a…

Jak jsem se p?estal bát obsah p?episovat pro dobro ?tená??

Už je to snad 10 let, co jsem za?al d?lat obsahové weby kv?li „p?ilepšení si“. Od za?átku bylo to nejt?žší a nejvzácn?jší obsah. Pokud…


Komentáře

(nezobrazuje se)