Jak najít focus a mentální stabilitu?

podnikanivusa.com, 29. dubna 2018 ve 17:59:29, 5x přečteno

sleduju tv?j blog p?ibližn? 11 let a vždy mi d?lalo radost ?íst o tvých úsp?ších, o tom, co ?ešíš, i o tvých cestách. Sice jsi ob?as pochyboval, jestli má smysl na blog dávat další reporty, ale o?ekával bych, že v?tšina ?tená?? ?ekne “ano, má!” :).

Mám za sebou mnohaletou zkušenost s podnikáním v IT – prodeje licencí vlastního software. Za?ali jsme už na st?ední a m?li jsme tzv. našlápnuto, ale bohužel se nám nakonec nepoda?ilo vyr?st a postupn? jsme ztratili nadšení a “srdce” a za?ali jsme se každý poohlížet jinam. Vlastn? i do nového století a nové éry, protože náš software m?l p?vod v roce 2005, kdy ješt? fr?ely klasické desktopové aplikace.

M?l jsem úžasný benefit posledních n?kolik let žít ze setrva?nosti našeho p?vodního byznysu a zkoušet vybudovat n?co jiného. Nemyslel jsem si, že by se mi d?ív nebo pozd?ji nepoda?ilo nic dotáhnout do úsp?šného konce, ale zdá se, že to tak bude. Nedokážu se vžít do mysli zákazníka, nedokážu si vzít “passion” tam, kde vidím p?íležitost. Když se n??emu intenzivn? v?nuji, mám pocit, že mi mezi prsty protéká n?co mnohem d?ležit?jšího. Dokladem mé neschopnosti budiž to, že se p?es rok intenzivn? pohybuju kolem kryptom?n a p?esto jsem ani jako zkušený technolog (ale ne zkušený byznysmen) nebyl schopný nic nastartovat.

(?áste?n? asi i proto, že m?j vnit?ní postoj, s kterým bojuju, je, že biz kolem kryptom?n a ICOs je p?evážn? mediáln? nafouknutý zero sum game BS, který z v?tšiny pohání pure greed a manipulace a kde spousta lidí p?ijde o peníze a pár schopných/š?astných se namastí.) Kone?n? si uv?domuju, jak je t?žké n?komu zp?sobit užitek, za který by byl ochotný dát peníze!

Pokračování na: podnikanivusa.com

Související články

Jak (ne) budu hledat kuchare

Nenasel. Ten duvod proc vubec rozjizdim restauraci neni ciste jen business. Vareni je pro me konicek. Varim kazdy den. A vzdy jsem varil. Pusobi to na…

Vynosy z P2P pujcek po roce investovani

Pred rokem jsem zacal investovat do P2P pujcek. Predevsim pres LendingClub a castecne pres Prosper. U LendingClub mam rad to jejich rozhrani a dalsi…

Prakticke informace o nemovitostech v USA

- mistni dane z nemovitosti (jak je urcuji, obvykle vyse) - jestli se nekde da dohledat globalne kolik kde jaka dan je ? - jak moc casto se vyse teto…


Komentáře

(nezobrazuje se)