Jak jsem se zú?astnil 2. várky Crowdloans na Polkadot

404m.com, 26. prosince 2021 ve 00:45:56, 8x přečteno
Jak jsem se zú?astnil 2. várky Crowdloans na Polkadot

Polkadot je jeden z blue chips kryptom?n. Je to v mnoha ohledech unikátní projekt, s velkou komunitou na kterou je zam??ený. Popravd? co jsem se dostal v polovin? roku ke kryptom?nám tak m? každou chvíli doslova udivuje kam se všechno posouvá, jak velké a unikátní projekty to jsou. Ale zp?t k Polkadot.

Polkadot nechci moc rozebírat do detail?, hezky zpracovaných informací je všude dostatek. V krátkosti jen ?eknu, že to je unikátní blockchain, který má sloužit jako nultá vrstva pro další blockchainy, které se na n?j postupn? napojí. Celkem má prostor jen pro 100 takzvaných parachain?.

První parachainy se p?ipojily teprve nedávno, p?itom Polkadot je v kapitalizaci 10. s 28,5G USD. Polkadot je siln? komunitní projekt, p?es 67 % $DOT je stakováno.

Aby se parachian mohl k Polkadot p?ipojit tak bu? musí být prosp?šný pro komunity (Common Good Parachains) anebo vyhrát aukci. Vyhraje ten kdo získá nejvíce $DOT. Ovšem $DOT se nepálí pouze se na ur?itou dobu uzamknou. Tato doba je nej?ast?ji 2 roky. Je tedy nutné sehnat co možná nejvíce $DOT. A tady mimo investic vývojá?? a soukromých investor?, kte?í mají peníze v projektu, vstupuje i komunita formou Crowdloans.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 20. – 26. prosince 2021

Tomáš Rohlena se na Twitter pochlubil koupí domény autogaraz.cz za 25K CZK. Brzy na ní spustí nový projekt. Tak se necháme p?ekvapit co to…

Kontrola ze živnostenského ú?adu

Dneska bych se s vámi rád pod?lil o zkušenost z kontroly ze živnostenského ú?adu. Jak jsem se na ní p?ipravil, jak prob?hla i jaké dojmy ve m?…

Prodané .cz domény 11. – 17. ?íjna 2021

Tento týden se objevil jen jeden zajímavý prodej a to domény cvak.cz, která se po 23 p?íhozech vydražila za 2,7K CZK. Doména již byla…


Komentáře

(nezobrazuje se)