Jak mi jde investování XX. – shrnutí za b?ezen 2021

404m.com, 8. dubna 2021 ve 02:11:55, 0x přečteno
Jak mi jde investování XX. – shrnutí za b?ezen 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

Jak mi to postupn? šlo se m?žete p?e?íst v p?edchozích ?láncích. Investuji pro zábavu, takže jakékoliv informace zde neberte jako doporu?ení, n?kdy spíše jako odstrašující p?íklad :)

V lednu jsem koupil akcie $GBTC, když byly na vrcholu. Od té doby trochu se zpožd?ním kopírují kurt BTC, nicmén? se mi zdá, že jsou oproti n?mu trochu níže. Nijak to zatím ne?eším. BTC je na dlouho. Jediné co m? napadlo je, že pokud si $GBTC nechám 3 roky, tak jej pak m?žu prodat bez nutnosti platit dan?, což je výhoda oproti kryptom?nám, které musíte danit vždy.

P?iznám se, že jsem chvilku za?al p?emýšlet o nákupu kanadských BitCoinových ETF pro srovnání, ale bylo to opravdu jen na chvilku. Je t?eba budovat dividendové portfólio :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 5. – 11. dubna 2021

Tento týden to bylo slabší. Pouze jedna doména se prodala za více jak 1K CZK. Jednalo se o zrcadlovky.cz, která se vydražila na dAukce za 1,9K…

Jak mi jde investování XXIIV. – shrnutí za srpen 2021

V srpnu jsem se v?noval hlavn? kryprom?nám, které obchoduji p?es eToro (trading) a Binance (staking, DeFi). Je to hodn? informaci, jsou to…

Jak mi jde investování XXIII. – shrnutí za ?erven 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…


Komentáře

(nezobrazuje se)