Jak funguje automatického dopl?ování ve vyhledávání Google

404m.com, 25. dubna 2018 ve 01:50:56, 9x přečteno

Pokud za?nete n?co psát do vyhledávacího polí?ka Google, tak vám za?ne nabízet r?zné možnosti, co asi chcete napsat. Tato funkce se nazývá automatického dopl?ování. U Seznam.cz je obdobná, ?íkají jí našeptáva?. Jejich ú?elem je ušet?it vám ?as – spoustu ?asu. V pr?m?ru vám ušet?í 25 % ?asu. Pokud byste se?etli všechna hledání na Google od uživatel?, kte?í jí využijí, tak jim ušet?ila 200 let psaní za pouhý jeden den.

Spousta lidí si myslí, že automatické dopl?ování vám p?ipravuje doporu?ené hledané fráze. To je omyl. Google se snaží p?edpov?d?t, co chcete napsat. Na druhou stranu, spousta lidí p?i psaní zm?ní anebo zp?esní to co p?vodn? cht?li naspat a mohou se díky tomu dostat na úpln? jinou stránku.

Zajímavý je i samotný rozhodovací proces, kdy slovní spojení ponechat a kdy smazat. Základem je zdali dopln?né slovní spojení m?že uživatele šokovat anebo n?jak jinak p?ekvapit. Pokud ano, tak není ideální.

Samoz?ejm? ne vždy se to úpln? da?í, protože zvlášt? u rychle rostoucích trend? m?že ur?itá fráze p?sobit práv? šokujíce. Google ?íká, že je t?eba se na vše dívat v kontextu. Ten kdo to bude hledat, tak ví pro? to hledá a nep?ekvapí jej to.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Startuji projekt Marketing Miner

Je tomu již doba, co jsem na sv?j blog n?co sepsal. O to v?tší mám radost, že jsem se k tomu dokopal s novým projektem Marketing Miner, který…

Kolik stojí odstran?ní výsledku z Google v USA? Jeden muž musel zaplatit 100K

Pokud o vás n?kdo ší?í na internetu lži, pomluvy p?ípadn? nenávistný obsah, tak díky Evropskému soudu musí Google smazat takovýto odkaz z…

Jak správně používat měřicí parametry v PPC kampaních

Služba Google Analytics pomáhá velmi dobře poznat návštěvníky webu přicházející z placeného vyhledávání. Dozvíte se třeba, kolik si…


Komentáře

(nezobrazuje se)