Jak p?esm?rovat web z HTTP na HTTPS a p?idat WWW?

blog.zdenekvecera.cz, 5. března 2019 ve 23:39:12, 2x přečteno

P?esm?rování všech požadavk? z HTTP na HTTPS a p?idání www lze snadno provést pomocí .htaccess souboru (Apache) s následujícím obsahem. Myslete na to, že je nejlepší ?ešení nejprve všechno p?esm?rovat z HTTP na HTTPS a až poté v dalším kroku p?idat WWW.

M?li byste v?d?t, že uvedený postup vyžaduje také HSTS (HTTP Strict Transport Security, neboli vynucené HTTPS), takže pokud jej n?kdy v budoucnu budete chtít využít, budete aspo? p?ipraveni.

Pokračování na: blog.zdenekvecera.cz

Související články

Měření rychlosti pomocí Google Analytics

Dneska jsem zjistil, že Google Analytics dokáže měřit rychlost načítání jednotlivých stránek. A to velice důkladně. Podle nápovědy prý…

Seznam stále d?razn? varuje p?ed používáním HTTPS

Že má Seznam problémy s weby, které p?ešly na HTTPS jsem psal za?átkem ?ervence. Celá situace m?la být už vy?ešena, ale jak tvrdí dnešní…

Jak byl jeden z nejznám?jších magazín? o SEO ze dne na den odstran?n z indexu

Search Engine Land je jedením z nejznám?jších online magazín? o SEO. P?ispívá do n?j spousta známých lidí z oboru, kte?í také ?asto…


Komentáře

(nezobrazuje se)