Jak dopadla aukce krypto domén na SEDO

404m.com, 17. října 2018 ve 01:16:00, 4x přečteno

Jak jste si mohli p?e?íst zhruba p?ed m?sícem, v zá?í se na SEDO konala velká tématická aukce kryprodomén. Broke?i ze SEDO hledali hezké kousky a dokonce dali možnost komukoliv nabídnout svou doménu. Bylo to bez vstupních poplatk?, pouze v p?ípad? úsp?chu jste zaplatili SEDO 20 %.

Na Namepros se o aukci hodn? diskutovalo. N?kte?í domaine?i se totiž kryptodoménám v?nují celkem intenzivn?. Speciální aukci ohodnotili jako velké zklamání. Jako hlavní d?vody uvedli:

Že se to nepovedlo nemusí znamenat, že kryptodomény nejsou zajímavou investicí. Spousta dobrých kousk? se dá stále registrovat, což spíše znamená, že doposud nenastal ten správný ?as. Ostatn? v diskuzích na Namepros zazn?lo, že n?které p?ijaté domény byly registrovány jen p?ed pár dny. No uvidíme jak si kryptom?ny a všechny technologie kolem nich povedou do budoucna. T?eba za pár let SEDO aukci zopakuje a budeme se tu bavit jak byla p?ekvapiv? úsp?šná a kolik p?ibylo milioná?? ;)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 15. – 21. ?íjna 2018

Na druhém míst? je volfova.cz, která se vydražila na dAukce za 2.622 CZK. Jedná se o pom?rn? rozší?ené ?eské p?íjmení. Využití tedy jako

Yahoo! zítra začne prodávat své prémiové domény přes SEDO

Společnost Yahoo! (Yet Another Hierarchical Officious Oracle), kterou momentálně vlastní Microsoft se rozhodla prodat více jak 100 (podle svých…

Prodané .cz domény 24. – 30. prosince 2018

Tak tu máme poslední p?ehled prodaných .cz domén pro rok 2018. Zatím vám ne?eknu jaký to pro ní byl rok,  budete si muset po?kat na ro?ním…


Komentáře

(nezobrazuje se)