Jak se prodávalo na nejv?tších zahrani?ních aukcích

404m.com, 19. ledna 2020 ve 01:26:21, 1x přečteno

V pátek jsem si pro vás p?ipravil v ?lánku Nejdražší prodané .cz domény v roce 2019 statistiky z ?eských aukcích. Dneska jsem narazil na zajímavý souhrn statistik z t?ch zahrani?ních. Data jsou ze SEDO, GoDaddy a Park.io.

GoDaddy je nejv?tším registrátorem domén na sv?t?. Své služby dopl?uje i o odchyt a aukci domén. Ta je navázána p?ímo na jeho registrátorskou ?innost, respektive když u n?j máte doménu a ta expiruje, tak ješt? p?ed smazáním jde do aukce. Dají se takto získat opravdu hezké kousky za pár dolar?. Samoz?ejm? i uživatelé mohou velice snadno dát svou doménu do aukce. Proto nep?ekvapí, že se p?es n?j prodá tak velké množství domén. No nep?ekvapí, p?es 65K je opravdu hodn? :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 4. – 11. listopadu 2018

Tento týden v p?ehledu nenajdete prodej domény za 150K CZK jako posledn?, ale i p?esto se celkem hezky prodávalo. Celkem to bylo 41 .cz domén za…

Prodané domény 10. – 16. prosince

Máme tu pravidelný přehled prodaných domén, který tentokrát přinesl zajímavé překvapení. Na dAukce se totiž prodala doména topdesign.cz…

Prodané .cz domény 30. listopadu – 6. prosince

Tento týden se prodávalo jak na dAukce tak i Subreg. Celkem 58 prodaných .cz domén se jen tak nevidí. Nejdražší z nich byla dvouznaková 0b.cz…


Komentáře

(nezobrazuje se)