Jak Ukrajina využila krypto a pro? by to s fiatem nešlo

404m.com, 26. března 2022 ve 00:46:12, 6x přečteno

Dneska jsem poslouchal m?j oblíbený YouTube kanál Coin Bereau, kam zrovna p?ibylo video INSANE Crypto Hearing: What Politicians Want To DO!! Tématem bylo slyšení mezi senátory a odborníky na krypto s názvem Understanding the Role of Digital Assets in Illicit Finance (Pochopení role digitálních aktiv v nezákonném financování).

Mezi ú?astníky byl i Michael Chobanian, zakladatel ukrajinské kryptosm?nárny KUNA Exchange, s více jak 450K uživateli. Ten p?inesl zajímavé informace o tom jak Ukrajina využívá kryptom?ny v sou?asné nelehké situaci. Rozhodn? celé video stojí za to poslechnout, ale rád bych se zam??il práv? na zkušenosti Michaela, protože je ukázkovou odpov?dí na otázku “K ?emu je krypto, když máme okamžité bezhotovostní platby po celém sv?t??”

Michael žil v oblasti na jihu zem?, která je aktuáln? ohrožená válkou, proto když jej ráno probudili exploze, tak sebral rodinu a jel na západ zem?. V?d?l co musí ud?lat.

Ve spolupráci s Ministerstvem pro digitální transformaci a Ministerstvem obrany jeho spole?nost KUNA zajistila kryptom?nové pen?ženky a další pot?ebné aktivity, aby mohli lidé z celého sv?ta posílat dary na podporu Ukrajiny (Crypto Fund of Ukraine). Byly implementovány pot?ebné technologie a analytické postupy, aby všechny platby byly otestovány zdali nepochází z ilegálních aktivit.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Trip report: vylet s RV do Mexika

Van life je pro spoustu lidi sen. Kdyz jsem si koupil RV tak jsem snad mel nejvice komentaru od ruznych znamych a kamaradu jaky je to obrovsky sen a…

Cookie lišta v PPC: jak uhlídat PPC kampan?

Že s novou opt-in cookie lištou klesnou tržby nam??ené v Google Analytics a PPC systémech si dal dohromady snad každý. V PPC komunit? celkem…

Ze života OSV? aneb jak se žije v ?asech roušek – b?eznové papírování

P?iznám se, že tento rok postarat se o celé papírování mi dalo zabrat. Jak se pandemie p?esunula i do ?R, ?lov?k se zam??í na jiné priority.…


Komentáře

(nezobrazuje se)