Internet zni?il chatovacího robota s um?lou inteligencí za 24 hodin

404m.com, 25. března 2016 ve 11:50:33, 52x přečteno

Microsoft cht?l p?edvést sv?tu jaký pokrok ud?lal s um?lou inteligencí. Jejich projekt Tay.ai si povídal s lidmi na Twitter a dalších komunika?ních kanálech, které využívají hlavn? náctiletí. M?l se od nich u?it a zlepšovat se. Bohužel netrvalo ani 24 hodin, než jej musel Microsoft vypnout, protože jej internet prom?nil v obdivovatele Hitlera, který nesnáší feministky a mluví sprost?. Vzhledem k tomu, že Tay p?edstavuje puber?a?ku dalo by se ?íct, že jí dal Microsoft zaracha :)

Microsoft vypustil Tay na Twitter 23. b?ezna 2016. Jednalo se o demonstraci pokroku vývoji um?lé inteligence. Spolupracovaly na divize vývoje z Microsoft a Bing. Podle neoficiálních informací je nástupníkem Xiaoice, což je také chatbot od Microsoft v ?ín?.

B?hem jednoho dne vytvo?ila p?es sto tisíc tweet? a získal p?es padesát tisíc sledujících. Vypadalo to, že se s stane virální záležitost, na kterou m?že být Microsoft opravdu hrdý.

Microsoft však musel zasáhnout, když se Tay rozhodla svobodn? vyjád?it své názory. Navíc od svých vrstevník? okoukala i zp?sob mluvy plný sprostých slovních obrat?. Dokonce bych ?ekl, že p?išla na zp?sob jak obejít ur?ité filtry na sprosté slova, které jí ur?it? Microsoft implementoval.

Pokračování na: 404m.com

Související články

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…

Spekulace s Twitter účty na obzoru?

Spekulovat se dá se vším co zažívá boom. Pokud to podchytíte ve správnou chvíli, dá se na tom v budoucnu slušně vydělat. Stejně jako v…

Vianočná doménová aukcia

Za posledné roky, čo sa venujeme doménam sa nám podarilo pozbierať zopár domén. Niektoré z nich sme sa rozhodli takto vianočne pustiť do…


Komentáře

(nezobrazuje se)