Internet Explorer nezobrazuje JPG/JPEG obrázky s chybn? nastaveným MIME typem

blog.zdenekvecera.cz, 13. března 2019 ve 22:15:30, 6x přečteno

Možná jste se setkali s problémem, kdy Internet Explorer 8-11 nezobrazil n?jaký obrázek s p?íponou JPG, který byl vytvo?ený p?es PHP. Pokud jste p?vodní obrázek zpracovali p?es PHP funkci imagecreatefromjpeg() a následn? vytvo?ili nový obrázek pomocí imagejpeg(), tak v?zte, že vytvá?íte soubor JPEG, nehled? na to, že jste mu dali p?íponu JPG.

Pokračování na: blog.zdenekvecera.cz

Související články

Bing ve Windows 8

Pořídil jsem si nový pracovní notebook s předinstalovaným Windows 8. Musím přiznat, že jsem se už dlouho tak nenatrápil. Rychlost 10…

Internet Explorer 9 přichází…

Je to tradice, Microsoft vždy v souvislosti s novým systémem vydává i internetový prohlížeč a Windows 7 nemohl vybočovat z řady, a tak byla…

Jaký bude Internet Explorer 9?

Přestože se konkurenčí boj na poli webových prohlížečů stále vyrovnává, Internet Explorer dosud zůstává nejvíce používaným…


Komentáře

(nezobrazuje se)