IP adresa nemá vliv na odkazy a pozice v Google

404m.com, 24. října 2018 ve 00:26:09, 1x přečteno

John Mueller se op?t postaral o rozruch v SEO komunit?. Na Twitter padlo n?kolik otázek ohledn? IP adres. Zdali ovliv?uje kde je IP adresa vedena a jestli n?jak ovliv?ují zp?tné odkazy.

Phillip Burger: Zajímalo by m? jestli lokalita IP adresa má n?jaký vliv na pozice webu. Mám web pro spole?nost v USA s IP adresou v Utahu, ale n?které služby ukazují že je u Austrálie. Je to problém pro službu v USA mít web „v“ Austrálii?

Bloky IPv4 adres jsou p?id?lovány organizací IANA, resp. ta deleguje jejich p?erozd?lování lokálním registr?m (RIR). IPv4 adresy jsou také evidovány komu byly p?id?leny. Tyto registry jsou ve?ejné a z nich m?žete vy?íst kdo je vlastní. V?tšinou jsou to poskytovatelé internetu, hostingy, telekomunika?ní operáto?i atd. Takže není problém zjistit v jaké zemi se IPv4 adresa teoreticky nachází.

Pokud si tedy koupím hosting u nás pro web, který cílí na USA, na první pohled to nemusí vypadat jako dobrý nápad. P?enosy n?jaký ?as zaberou a tak ztrácím i pár set ms. Google by to p?eci m?l n?jak postihnout? M?že a nemusí, v každém p?ípad? jak jsme se dozv?d?li nebude to kv?li IP  adrese. Ostatn? pro?? Sta?í provést test m??ení rychlosti a bude jasno. IP adresu do toho není t?eba tahat.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Velký bratr Google nepotřebuje nofollow, nebo ano?

Před dvěma lety se rozjela na nejrůznějších SEO webech debata o poslání atributu nofollow. Tento atribut vynalezl Google, s tím, že…

Jak maskovat affiliate odkazy

Při propagování affiliate programu dostáváš k dispozici url adresu, na kterou je potřeba posílat návštěvníky, aby se ti započítávaly…

Zrádné trvalé odkazy

Dnes už je standard, že eshopy mají „hezké adresy“. Nechci jim říkat „SEO URL“, protože to moc nevystihuje jejich účel – jejich…


Komentáře

(nezobrazuje se)