IDN domény jsou tu s námi 16 lety, p?esto máme k ?árkohá?kovému internetu stále daleko

404m.com, 29. června 2019 ve 00:54:17, 2x přečteno

Do roku 2003 mohly domény obsahovat pouze latinku, ?ísla a poml?ky. S p?íchodem IDN se otev?el internet hlavn? lidem, kte?í latinku neznali anebo nepoužívali. ICANN pro zavedení IDN také argumentoval, že s p?íchodem mén? vzd?laných lidí na internet je nutné u TLD p?ijít se znaky, kte?í tito lidé znají a b?žn? používají. Tohle však vícemén? vy?ešil Google u n?jž se vyhledávací pole stalo náhradou za adresní ?ádek. Ovšem IDN šly dál a ICANN na konferenci v Korei v roce 2009 odsouhlasil IDN i v TLD. O rok pozd?ji byly první TLD úsp?šn? implementovány do ko?enového DNS. Vznikly tak .??, ?., ???????? a ??????.  Jenomže jak se ukazuje na nový “?árkohá?kový” internet stále nejsme p?ipraveni.

V roce 2017 provedla Acceptance Steering Group (UASG) test formulá?? na 1262 známých webech, jak si dokáží poradit s emaily obsahující nelatinkové znaky. Nejt?žší emaily ???@????.????????  (arabská adresa, doména i TLD) zvládlo jen 8 % web?.

Na tento test jsem si vzpomn?l dnes, když jsem ?etl ?lánek domainnamewire.com. Jedena z nejv?tších služeb na rozesílání email? Mailchimp, totiž také neumí nelatinku v emailech. Konkrétn? neumí nelatinku p?ed zaviná?em (@). Samotnou IDN doménu však zvládnou. To by jinak už byl celkem velký problém.

My na IDN domény nejsme zvyklí, protože u .cz domén nejsou. CZ.NIC s odkazem na “pravidelné” pr?zkumy jejich zavedení už dlouhé roky odmítá. Ale t?eba je zavedou, když jim te? za?ali .cz domény hromadn? ubývat, poté co zdražili.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak se stát PPC?ka?em — p?íb?hy PPC?ka??

Navazuju na ?lánek Jak se stát PPC?ka?em s p?íb?hy t?ch, kte?í si tím prošli. Poprosila jsem 6 kamarád? PPC?ka??, aby mi posali své za?átky,…

Nové extrémní koncovky domén za 1M USD

Jak jistě víte, možná už za pár let se změní naprosto tvář zadávání doménových adres. Nemám teď na mysli IDN domény, které jsou jen…

Ultimátní test webhosting? – objednávka a nasm??ování domény

Máme tu první srovnání v rámci Ultimátního testu webhosting?. Jedná se o test za?azený jako subjektivní, protože vyjad?uje m?j pohled na…


Komentáře

(nezobrazuje se)