Guest post: Najlepšia sim karta pre turistu v USA

podnikanivusa.com, 7. října 2015 ve 12:43:40, 70x přečteno

ke? som sa pres?ahoval do USA, ceny paušálov sa mi zdali prehnané. ?udia tu bežne platia okolo $100 mesa?ne s viazanos?ou na 2 roky. Ak chcú najnovší iPhone, tak pri podpise ešte zaplatia okolo $200. Ja som takéto peniaze za paušál nebol ochotný zaplati? tak som za?al hlada? lepšiu ponuku.

USA je obrovská krajina a nie celá pokrytá signálom. Výber operátora teda zna?ne záleží aj na tom, kde sa naj?astejšie nachádzate a aký tam má daný operátor signál.

Prv som si pozrel ponuky fyzických operátorov a to sa mi vôbec nepá?ilo. Samé odrby a skrývanie cien. Jediný T-mobile mal preh?adné ceny, no ajtak $50 dolárov mi prišlo trošku ve?a.

Následne som si na wikipedii našiel zoznam virtuálnych operátorov a všetky ponuky som porovnal. H?adal som pay as you go operátora ke?že viem, že reálne toho ve?mi málo využijem a že pay as you go je najférovejší systém spoplatnenia.

Pokračování na: podnikanivusa.com

Související články

Guest post: Prenajímanie nehnute?ností v USA

Johnov blog ?ítam ve?mi dlho, takmer od jeho založenia. ?lánky, ktoré písal na v za?iatkoch jeho blogu boli pre m?a najzaujímavšie, ke?že…

Guest post: Bankový systém v USA

Ak si zakladáte v USA firmu a viete, že tu nebudete môct prís? si osobne otvori? ú?et, pri zakladaní firmy do nej napíšte svojho známeho v…

Guest post: Budovanie creditu v USA

Vitajte pri mojom poslednom ?lánku v sérii  o pres?ahovaní sa do USA. Credit score je v USA dôležitá a dos? ?asto aj nevyhnutná sú?as?…


Komentáře

(nezobrazuje se)