Google nasadí reklamu na svou homepage, chce prost? víc pen?z

404m.com, 22. května 2019 ve 00:54:07, 3x přečteno

Tento rok má Google v plánu velice kontroverzní nasazení reklamy na domovskou stránku své mobilní aplikace, kterou mají snad všechny mobily s Android p?edinstalovanou. Dále reklama p?ibude i do vyhledávání obrázk? a daleko více jí uvidíme i v Goolge Maps. D?vod je jednoduchý, chce zvýšit obrat od uživatel? na mobilních telefonech.

A pro? je toto rozhodnutí tak kontroverzní? Na p?elomu milénia zu?ila válka o uživatelovu pozornost mezi Yahoo! a Google. Google vyhrál protože na rozdíl od Yahoo! nebyl jen seznamem  stránek ale skute?ným vyhledáva?em. To by mu tehdy možná ale nesta?ilo. Aby se odlišil, tak na svou domovskou stránku na rozdíl od konkurence nedával úmysln? žádnou reklamu. Investor?m se to moc nelíbilo, ale p?itáhlo to pozornost tehdejší internetové komunity. Ta jej za?ala doporu?ovat ostatním a dopomohla mu k tomu, co je dnes.

No a to se tento rok má zm?nit. Postupn? se za?ne objevovat chytrá reklama v Google aplikaci, Google vyhledávání obrázk? a posílí i reklama v Google Maps. Vše na mobilních telefonech. A chytrou reklamou mám na mysli nabídku produkt? a služeb pro lidi nakupující p?es mobilní telefony, protože práv? tam vidí Google potenciál, ?i spíše mezery oproti Facebook a Amazon.

Jasn? Google je ob?í nadnárodní akciová spole?nost a má vyd?lávat. Nepot?ebuje, dokonce už nem?že, vystupovat jako outsider, který to d?lá pro uživatele. I tak je zajímavé, že poté co novinku oznámil (13.5.2019), tak den na to jeho akcie spadly o 1 %.

Pokračování na: 404m.com

Související články

PPC v krizi posílí, giganti zvednou rozpočty

Dnes budu možná trochu koukat do křišťálové koule (kterou nemám), ale risknu to a otevírám tu diskusi na téma chování PPC trhu v době…

Testování automatické reklamy AdSense 1

Když jsem poprvé psal v únoru o automatických reklamách Google AdSense, tak jsem byl celkem skeptický. Nev??il jsem tomu, že by dokázal Google

Google plus kon?í

„We are shutting down Google+ for consumers.“ (Vypínáme Google+ pro uživatele), takto suše oznámil Google na svém oficiálním blogu konec…


Komentáře

(nezobrazuje se)