Google p?i canonical „duplicitní“ stránky neignoruje, práv? naopak

404m.com, 8. srpna 2018 ve 00:13:10, 3x přečteno

John Mueller v odpov?di na otázku na Redditu zmínil jednu zajímavou mechaniku Google, kterou všichni sice známe, ale možná si neuv?domujeme naplno její potenciál.

Pokud máte dv? stejné anebo hodn? podobné stránky, tak Google jednu odzna?íte jako hlavní pomocí rel=canonical. Tu pak bude Google považovat za hlavní a zobrazovat jí ve výsledcích vyhledávání. Díky tomu se vyhnete duplicit?, resp. že spolu budou stránky soupe?it. Ovšem co možná nevíte, tak Google tu „vedlejší“ nebude ignorovat. On jí vezme a „p?ipo?te“ k té hlavní. Tedy se o to pokusí jako napsal John. Podotkl také že hlavní stránka, kterou chcete zobrazovat, pak bude siln?jší, protože bude kombinovat signály všech stránek s canonical zna?kou odkazující na hlavní.

Tím to ale nekon?í. Stejnou mechaniku používá Google i pro p?esm?rování, interní & externí prolinkování (?), sitemapy, hreflang atd. Tohle všechno kombinuje sílu signál? do jednoho celku.

Naproti tomu noindex a robots.txt s disallow takto nefungují. Pokud máte noindex na stránce, tak ne?íkáte Google že její obsah má být nakombinován s jinou. Tohle je t?eba problém s výpisem rubrik, štítk? atd., které ?asto webmáste?i kv?li duplicit? neindexují.

Pokračování na: 404m.com

Související články

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…

Canonical tag v extrémním testu

Na seomoz.org se rozhodli podrobit Canonical tag poměrně extrémním testům, které měli simulovat situace, které se mohou přihodit každému z…

Vadí odkazy na stránky v jiném jazyce a má text odkazu n?jaký vyšší smysl?

Koncem ?ervna se na Google Webmaster Central IRL office-hours ?ešila otázka odkaz?. Padli dv? velmi zajímavé otázky, na které odpov?? není až…


Komentáře

(nezobrazuje se)