Facebook bude pravideln? vyzývat ke sdílení p?ísp?vk?

webzurnal.cz, 5. září 2017 ve 10:40:49, 3x přečteno
Facebook bude pravideln? vyzývat ke sdílení p?ísp?vk?

Facebook v poslední dob? bojuje s poklesem p?ísp?vk? od uživatel?, ale naopak roste obsah vytvá?ený firemními stránkami. S tím chce Facebook bojovat ?ast?jším upozor?ováním, abyste sdíleli své vzpomínky a zážitky. V posledních letech bojuje s poklesem sdílení o 21 %, takže uvidíme jak ?asto nám bude p?ipomínat výro?í, zážitky z léta, p?edchozích let apod.

Facebook bude nov? vytvá?et i automatická fotoalba z fotografií za ur?ité období (poslední léto, m?síc nebo rok), která bude možné sdílet. Novinkou budou také upozorn?ní na p?ekonané milníky, kdy vás Facebook upozorní p?i dosažení 100 p?átel nebo 1000 reakcí u svých p?ísp?vk? a fotografií.

Pokračování na: webzurnal.cz

Související články

Facebook Ads

Reklama v sociální síti Facebook může být celkem zajímavá věc. Nezbývalo mi, než to vyzkoušet. Inzerentů ve Facebooku ani článků o…

Slibovaný workshop se stává skutečností

Pomalu od té doby co mám tenhle blog, tak slibuji víkendový eshopový workshop. Pořád to odkládám, protože není čas. Ale říkám si, že…

Firefox zkouší addon, který zabrání Facebooku vás sledovat

Internetové prohlíže?e už dávno nejsou jeden jako druhý. P?edhán?jí se v r?zných vylepšeních, které vám u konkurence budou chyb?t.…


Komentáře

(nezobrazuje se)