E-commerce – sledujete sv?j e-shop?

webzurnal.cz, 8. října 2015 ve 14:10:46, 14x přečteno

M??ení výkonnosti elektronického obchodu (tzv. e-commerce) je klí?ovou sou?ástí Google Analytics pro provozovatele internetových obchod?. Pomáhá zodpov?d?t na otázku, odkud p?icházejí na web kvalitní zákazníci. Je pro vás rozdíl, když zákazníci ud?lají objednávku za 300 K? nebo za 15000 K?? P?e?t?te si, jak m??ení e-commerce funguje a k ?emu vám bude p?ínosné.

Aby se Google Analytics dozv?d?l, jakou hodnotu objednávka m?la, je t?eba v rámci konverzní stránky p?idat speciální kód, kterým se odešlou informace, které zboží bylo objednáno a v jaké hodnot?. Konverzní stránkou na e-shopu je stránka s dokon?ením objednávky.

Hotová ?ešení pro e-shopy (jako nap?. Shoptet Profi) m??ení e-commerce ?asto automaticky obsahují. Pokud si web vyvíjíte sami, nejde o nic složitého. Váš programátor si s implementací m??ení hrav? poradí, když jej nasm?rujete na nápov?du Google.

Poté už bude pot?eba jen v nastavení profilu zapnout potvrzení, že váš web je elektronickým obchodem. Vyberte si také m?nu “?eská koruna”, která se vám pak bude v p?ehledech zobrazovat. K tomuto nastavení se doklikáte podle následujícího obrázku.

Pokračování na: webzurnal.cz

Související články

E-Commerce – sledujete svůj e-shop?

O nástroji Google Analytics si na Webžurnálu již můžete přečíst samostatný článek. V něm se dočtete základní informace a důvody,…

V cem je tajemstvi uspechu pro rostouci e-commerce firmy

Malokdo si to uvedomuje, ale ten nejvetsi problem neni mit krasny web nebo logo. V e-commerce podnikani je to o narustu slozitost se zvetsujicim se…

Predstaveni projektu Tonerka.cz

Již několik let jsem si zahrával s myÅ¡lenkou založit si vlastní eshop. Po rozhodnutí kerý sortiment budu nabízet,…


Komentáře

(nezobrazuje se)