Doména Galaxy.com prodána za více jak 1,8M USD

404m.com, 2. února 2022 ve 23:15:31, 4x přečteno

Spole?nost Galaxy Digital si koupila doménu Galaxy.com za více jak 1,8M USD. Informace o prodeji byla zjišt?na z ve?ejných dokument?, konkrétn? z formulá?e S-4, který ve?ejn? obchodovatelná spole?nost vypl?uje když se spojuje s jinou anebo provádí akvizici. Záznam o prodeji objevil George Kirikos.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nejdražší prodej roku 2022, tak byla tato informace zve?ejn?na i na známém doménovém magazínu dnjournal.com. Na ?lánek reagoval broker ze spole?nosti MediaOptions.com, který m?l na starosti koupi domény. Následn? zakladatel této spole?nosti Andrew Rosener potvrdil koupi domény a dodal, že ?ástka byla dokonce vyšší.

O pár dní pozd?ji bylo up?esn?no, že ?ástka 1,8M USD byla ?ástka, kterou dostal kupec. Tedy bez dalších poplatk? pro spole?nost MediaOptions.com, která transakci zajiš?ovala. V ?lánku je zmín?no, že dostali “generous fee”.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Doména Eko.com prodána za 1,5M USD

Tak tu máme další prodej .com domény za sedmimístnou dolarovou ?ástku. Uniregistry zprost?edkovali prodej domény Eko.com za 1,5M USD. Jedná se…

Doména px.com prodána za více jak 1 milion USD

Máme tu další po?ádný prodej .com domény. Dvouznaková PX.com se prodala za 1 milion USD plus n?jaké další nezve?ejn?né poplatky. S touto…

77.com prodána za více jak 5M USD

Tak tu máme z?ejm? druhý nejv?tší prodej tohoto roku. Na namepros.com se objevila informace, že doména 77.com byla prodána za více jak 5M USD.…


Komentáře

(nezobrazuje se)