Doména Christian.com prodána za 600K USD

404m.com, 28. srpna 2018 ve 15:07:47, 3x přečteno

Kupec prozatím není známý. Jeho identita je chrán?na p?es Domains By Proxy, LLC  (WHOIS Proxy). Není ani známo co na domén? chystá. Prozatím na ní je jen informace „The leading brand for the Christian faith community.“

Je zajímavé že tato doména byla už jednou prodána v roce 2009 p?esn? za stejnou ?ástku. Koupil jí Boris Kreiman, který na ní cht?l vytvo?it sociální sí? pro k?es?any. Byla to 5. nejdražší prodaná doména roku 2009.

Je to celkem zajímavá doména se slušným potenciálem. Nápad ud?lat na ní sociální sí? pro k?es?any se mi líbí. Dokonce by to mohlo i fungovat, protože ostatní sociální sít? dnes spíše p?ipomínají … nemám te? slušné slovo … tak t?eba „semeništ? zla“? Prost? spousta nenávisti. Vytvo?it sociální sí? s po?ádným omezením pro ur?itou sociální skupinu by mohlo fungovat. Možná by takovýto projekt dokonce mohl fungovat z p?ísp?vk? anebo prodeje reklamních p?edm?t?.

Pokračování na: 404m.com

Související články

TOP 100 nejdražších domén 2010

Na dnjournal.com vyšel seznam nejdražších prodaných domén za rok 2010, alespoň ten který je veřejný a potvrzený. O mnoha prodejích sem se…

Doména px.com prodána za více jak 1 milion USD

Máme tu další po?ádný prodej .com domény. Dvouznaková PX.com se prodala za 1 milion USD plus n?jaké další nezve?ejn?né poplatky. S touto…

77.com prodána za více jak 5M USD

Tak tu máme z?ejm? druhý nejv?tší prodej tohoto roku. Na namepros.com se objevila informace, že doména 77.com byla prodána za více jak 5M USD.…


Komentáře

(nezobrazuje se)