Další p?ír?stek do dividendového portfolia – Lockheed Martin Corporation

404m.com, 13. listopadu 2021 ve 01:19:56, 3x přečteno
Další p?ír?stek do dividendového portfolia – Lockheed Martin Corporation

Na tuto spole?nost jsem ob?as narazil, ale nikdy m? nenapadlo do ní investovat. Ani nevím pro?. Je to jedna z mála u které bych se nebál ?íct, že tu bude i za 10 let. Navíc se ?áste?n? v?nuje i výzkumu vesmíru, což je odv?tví do kterého investuji opravdu rád :)

Lockheed Martin Corporation ($LMT) je ob?í nadnárodní zbroja?ská spole?nost s historii sahající do roku 1912, která dodává jedny z nejžádan?jších a technologicky nejpokro?ilejších bojových letoun? na sv?t?, raketové systémy a také se zam??uje na pr?zkum vesmíru. Zam?stnává p?es 114 tisíc lidí.

Jejich nejv?tším odb?ratelem je vláda USA s kterou mají nasmlouvány kontrakty na dlouhou dobu dop?edu. Jedním ze zásadních produkt? je Lockheed Martin F-35 Lightning II, což je bojový letoun, navržený tak, aby se dal ve velkém nasadit jak do výzbroje USA tak i spojenc? z NATO. Vyrábí se ve velkých sériích a tím je snížena i po?izovací cena. Doposud bylo vyrobeno více jak 720 t?chto stroj?.

Když jsem investoval do spole?ností Astra a Rocket Lab, které se zam??ují na posílání nákladu do vesmíru, tak práv? Lockheed Martin byl ?asto zmi?ován u kontrakt? NASA. V podstat? pokud jste cht?li investovat do dobývání vesmíru, tak práv? $LMT je jedna z mála možností. ?ekl jsem si až bude ?as tak se na n? podívám …

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak jsem n?kolik dní p?idával do dividendového portfólia $GEO

O jednotlivých nákupech akcií píšu jen když zkouším n?co extrémního. Jako byl t?eba nákup $GBTC. Ale tentokrát musím ud?lat výjimku,…

Jak mi jde investování XXII. – shrnutí za kv?ten 2021

V kv?tnu se toho stalo celkem dost. Za?al jsem si hrát s kryptem, musel ud?lat velké rozhodnutí ohledn? dividendového portfólia a prošel…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – duben 2022

Duben byl hodn? drsný válka na Ukrajin? zp?sobuje nejistotu, Covid v ?ín?, rostou úrokové sazby, rekordní inflace a navíc ve výsledkové…


Komentáře

(nezobrazuje se)