Další akce na .sk doménu, jak si vlastn? vede po p?evzetí CentralNIC

404m.com, 23. ledna 2020 ve 00:34:43, 4x přečteno

SK-NIC si pro nás p?ipravil další akci na .sk domény. Tentokrát slaví poko?ení mety 400K domén krátkou, ale zato výraznou slevovou akcí. Po dobu ?ty? dn? (21.01.2020 do 24.01.2020) si m?žeme koupit .sk doménu za 4 EUR, respektive to je cena, za kterou doménu nabízí akreditovaným registrátor?m.

Na akci EURid, kde bylo možné registrovat .eu domény za 10 EUR na 10 let, spousta registrátor? na tuto variantu nem?lo p?ipravený systém. Proto se jí ú?astnilo jen p?t z nich. U akce SK-NIC žádný podobný problém ?ešit nemuseli, ale p?esto se jich zapojilo jen p?t. Z?ejm? nepovažují cílovku za zajímavou, což se dá zvlášt? u menších hosting? chápat.

V roce 2017 byl, i p?es nesouhlas odborné ve?ejnosti, SK-NIC prodán nizozemské spole?nosti CentralNic. Ten nastartoval sérii zm?n, které prom?nili .sk doménu k nepoznání. Zm?nili pravidla, tak aby doménu mohl vlastnit jakýkoliv ob?an EU, zjednodušili ?adu proces? a úpln? zrušili jakoukoliv offline byrokracii, která byla nedílnou sou?ástí mnoha úkon?. Spustili ?adu propaga?ních akcí na podporu prodeje .sk domén. Výsledkem samoz?ejm? je nejen r?st po?tu .sk domén, ale i registrátor? ze zemí EU, kte?í za?adili slovenskou doménu do své nabídky.

Tím to samoz?ejm? nekon?í. SK-NIC pro domény .sk spustil v dubnu 2019 DNSSEC a v sou?asné dob? je takto chrán?no už p?es 30 % .sk domén. Aby motivoval SK-NIC registrátory nasazovat DNSSEC, tak promo akce 100 EUR za každých 100 domén se od roku 2020 po?ítá jen pro zabezpe?ené domény.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Ultimátní test webhosting? – objednávka a nasm??ování domény

Máme tu první srovnání v rámci Ultimátního testu webhosting?. Jedná se o test za?azený jako subjektivní, protože vyjad?uje m?j pohled na

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…

Prodané .cz domény 9. – 15. prosince

Nejdražší doménou tohoto týdne se stala outdoorove.cz, která se vydražila na dAukce za 3K CZK. Prozatím nebyla p?evedena na nového majitele.…


Komentáře

(nezobrazuje se)