Da?ová kalkula?ka OSV? 2018: Jak vypo?ítat da? z p?íjmu, sociální a zdravotní pojišt?ní?

blog.zdenekvecera.cz, 24. ledna 2019 ve 17:08:31, 4x přečteno

P?íjmy: 500 000 K? Výdaje: 10 000 K? (reálné výdaje, ne paušálem)Zisk: 490 000 K? Sleva na manžela/manželku: 0 K? Od?itatelné položky z p?íjmu (úroky, životní a penzijní pojišt?, dary, hypotéka atd.): 0 K?

Pokud pojistník platil v roce 2018 pojistné v minimální výši 2 024 K?/m?síc, za rok zaplatil celkem 24 288 K?. Vznikl mu tedy nedoplatek 33 075 K? – 24 288 K? = 8 787 K?, který musí doplatit.

Pokud pojistník platil v roce 2018 pojistné v minimální výši 1 972 K?/m?síc (leden až duben) a 2 061 K? (kv?ten až prosinec), za rok zaplatil celkem 24 376 K?. Vznikl mu tedy nedoplatek 71 540 K? – 24 376 K? = 47 164 K?, který musí doplatit.

Pokračování na: blog.zdenekvecera.cz

Související články

Sociální sí? GAB p?ipravuje komentá?ový systém pro všechny weby, v?etn? toho vašeho, který nebude moct nikdo moderovat

Zatímco v?tšina sv?ta se snaží internet omezovat, tak existují projekty, které se snaží r?zná taková omezení obcházet. Je zajímavé je…

Podnikatelovo dilema

Hypotetická situace: na firemní účet přijde úhrada faktury za 10 000 Kč. Všechno je už zaplacené, peníze jsou navíc. Co kdybych je z firmy…

Výsledky pr?zkumu plat? v PPC oboru – ?esko 2018

P?ed m?sícem jsem sob?, a vám, položil otázku: “Jaké jsou platy v PPC oboru?” Jaká je realita versus legendy, pov?sti a dojmy? Na otázky…


Komentáře

(nezobrazuje se)